In de ontstane worsteling om het pistool val len beiden kort daarop over een laag tuin muurtje, maar het gevecht is daarmee niet beëindigd. Nog steeds probeert Dirty Arthur (inderdaad een broer van Harry) de loop van het pistool in de richting van Bert's hoofd of borst te krijgen. Met vereende krachten kan dit ternauwer nood voorkomen worden. Ben andere Ajacied reageert op Bert's geschreeuw om hulp en pro beert Arthur met een paar karatetrappen uit te schakelen. Het lawaai heeft inmiddels tientallen nieuws gierigen getrokken die op gepaste afstand het tafereel gadeslaan. De worsteling om het pis tool gaat maar door. Plotseling verliest Bert grip op het pistool. Langzaam glijdt zijn hand er vanaf. Meteen probeert Bert met zijn rech terhand het wapen weer beet te pakken. In een flits ziet hij dat de vinger nu vrij om de trek ker is en dat de man de trekker overhaalt. Dan klinkt een geweldige knal en Bert ziet aan de binnenkant van zijn hand het vlees uiteen spatten. Een bloedstraal spuit dertig centime ter uit de hand. De supporters stuiven uiteen en maken dat zij wegkomen. In paniek rent de gewonde Bert de Henri Viottakade op, onderweg hopend niet in zijn rug te worden geschoten. In de buurt van de Marathonweg komt hij uitgeput tot rust, trekt zijn shirt uit en verbindt provisorisch de hevig bloedende hand. Vanuit een telefooncel wordt een familielid opgetrommeld, die hem even later naar het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis zal rijden. Ondanks de schotwond stelt men geen lastige vragen en na behande ling keert Bert huiswaarts met zijn arm in een mitella. "Geen domme jongen" De volgende dag doet Bert aangifte op bureau Leyenberglaan tegen een onbekende persoon wegens poging tot doodslag. Twee weken later wordt er door hetzelfde bureau Leyenberglaan telefonisch verzocht om even langs te komen en een pyjama en schone tandenborstel mee te nemen. Bert wordt als verdachte van openlijke geweldpleging, poging tot zware mishan deling en als klap op de vuurpijl het voor handen hebben van een vuurwapen, direct aangehouden en ingesloten. Na een opwarmperiode van drie uur begin nen twee rechercheurs aan een verhoor. Met sombere stem wordt gemeld dat de zaken er met acht getuigen tegen slecht voor staan. Met een "U bent geen domme 1 jongen" wordt hem voorgehouden dat het, met het oog op zijn verdere carrière, beter zou zijn om te bekennen. Gedraai De lezing van Arthur van der B., het schietgrage lid van een aanhoudingseen heid, is een heel andere. Volgens hem hebben zich kort voor het schietincident drie feyenoord-supporters van ongeveer SO jaar zich bij hem gemeld. Zij beweer den dat er in de groep Ajacieden een met een pistool gewapende persoon liep. Even later wist één van de feyenoorders de vermeende wapendrager zelfs aan te wij zen, waarna Arthur stratenlang in zijn eentje de achtervolging inzette. In de Prinses Marijkestraat probeert Arthur tot aanhouding van Bert over te gaan. Hoe dat in zijn werk ging lezen we in zijn heroïsche verklaring uit het proces-ver baal. "Ik riep met luide stem: Halt poli tie, u bent aangehouden. Ik voelde dat twee mannen op mijn rug sprongen en over mijn schouders heen naar mijn wapen grepen, dat ik op de verdachte gericht hield. Ik zag en voelde een regen van vuistslagen in mijn gezicht, op mijn hoofd, bovenlichaam en armen neerko men en voelde op deze plaatsen een hevi ge pijn. Ik zag, terwijl ik ruggelings in de tuin lag, dat één van de drie mannen in zijn hand een steen hield en deze met grote snelheid in zijn hand naar mijn hoofd bewoog. Ik voelde een hevige ste kende pijn en het werd mij enigszins 48 www.deajaxster.nl de ajax ster n'r. 32

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 48