HOOLIGAN Boek: Capital punishment - Dougie en Eddy Brimson (Uitgeverij Headline, ISBN- nummer 0-7472-5713-2, prijs 7, ca. f 25,-), gerecenseerd door Eric uit Oss In DAS nummer 19 is van dezelfde schrijvers het boek "Everywhere we go" gerecenseerd. Dit is het derde boek van de beide broers, die als voor malig troublemakers beide zeer actief zijn in het schrijven over het fenomeen hooliganisme. de Millwall-fans verliezend. De aanwezige Ajacieden die dit schouwspel hadden gadege slagen, zijn vervolgens achter de totaal verraste kakkerlakken aangestoven en hebben ze nog verder verdreven. Het tonen van zoveel 'bottle' (lef) op vreemd terrein, heeft de banden tussen Ajax- en Millwall-fans aanzienlijk versterkt. Dit boek staat vol met dergelijke levendige anek dotes, zodat de lezer uiteindelijk een behoorlijk beeld krijgt van het hooliganisme in deze voet balgekke stad. Een absolute aanrader met als enig (mogelijk) nadeel het feit dat het boek alleen in het engels verkrijgbaar is. Boek: Hooligan - Eddy Brimson (OOO) (Uitgeverij Mainstream Sport, ISBN-nummer 1-84018-083-8, prijs 8, ca. f 30,-), gerecen seerd door Eric uit Oss Geen stad of regio in Engeland kent zoveel clubs, met even zovele hooligan-firms (groepe ringen) als Londen. Capital Punishment geeft een goed inzicht in de geschiedenis, de activi teiten en de onderlinge rivaliteit van deze ver schillende, vaak beruch te firms. Aan enkele van de grootste firms zoals de Headhunters (Chelsea), de Bushwackers (Millwall), de ICF (West Ham), de Gooners (Arsenal) en de Yids (Spurs) worden specia le hoofdstukken gewijd. De schrijvers gebruiken diverse ooggetuigenver slagen om duidelijk te maken hoe heftig en georganiseerd het er aan toe ging (en nog steeds gaat) in de Engelse hoofdstad. Niet alleen geweld en onderlinge rivaliteit op zich staan centraal, maar ook de rol van 'The tube' (het metro-netwerk van de stad) wordt uitgebreid beschreven. Talloze keren zijn Londense firms bezoekende supporters van buiten de stad en ook de 'Old Bill' (politie) te slim afgeweest door op handige wijze gebruik te maken van deze ideale manier van transport. Er hebben zich onder de grond en op de stations dan ook vele glorieuze veldslagen afgespeeld. Een zeer interessant stukje is terug te vinden in een hoofdstuk over 'ontmoetingen' met Europese clubs, feyenoord trachtte in het begin van de jaren '90 banden aan te gaan met Engelse clubs. Na een uitnodiging van Millwall- firms om samen rotzooi te komen trappen tegen een Engelse tegenstander, zijn tegelijk Ajax-sup- porters getipt die al wat connecties hadden met Millwall. Nog voor aanvang van de bewuste wed strijd was het lef van de kakkerlakken snel verd wenen en zijn ze gevlucht, hierbij elk respect van Dit boek is Eddy Brimson's (solo) fictie-debuut. Steven Morris (Mozzer) en zijn firm van 'voetbal- tuig' behoren tot de meest gevreesde hooligan- groepen van Engeland. Voor hen zijn de tijden van tribune-gevechten, waarbij onschuldigen kans lopen gewond te raken, al enige tijd voor- bij. Dat is iets voor groentjes en meelopers en past niet bij Mozzer's firm. Zij zijn alleen geïn teresseerd in degenen die hun 'titel' willen afpakken en op de een of andere manier weet Mozzer altijd waar, wan neer en wie ze daarbij het hardst moeten aan pakken. Tot nu toe heeft zijn net werk van 'scouts' en 'spotters' er altijd voor gezorgd dat ze de con currentie één stap voor zijn gebleven, maar nu is er iemand bezig een bloedig einde voor hen voor te bereiden en ook de politie lijkt ze in het nauw te drijven. Absoluut een spannend boek met soms overdre ven gewelddadige scènes waarbij de wereld van de allerhardste hooligans wordt belicht. Hooligan geeft een goed beeld van het organisatievermo gen en de harde acties van Engelse firms en van de manier waarop speciale Engelse politieteams hier wat aan trachten te doen. Helaas ook alleen in het engels te verkrijgen. de ajax ster nr. 32 www.deajaxster.nl 33

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 33