N $$$$&=fantastisch; fe^s^erg goeö, :<r<xó-goec, bxx-malig, :g~slechl Boek: Het Olympisch Stadion Tijs Tummers en Bart Sorgedrager (Uitgeverij Bas Lubberhuizen, Amsterdam, ISBN-nummer 90-76314-44-6, prijs ƒ49,90). De meeste Ajacieden zullen het Olympisch Stadion alleen kennen van de wedstrijden die Ajax er speelde. Logisch, want de laatste decennia speelden zich er verder geen noe menswaardige evenementen af. Niettemin is het stadion een monument van de Nederlandse sportgeschiedenis. Alleen al om die reden mag het nooit gesloopt worden. Vooral nu Amsterdam en Ajax met de Arena zit- ten opgescheept, lijken veel mensen blij te zijn dat het Olympisch Stadion behouden is gebleven en is iedereen vol lof over de geslaag de renovatie. Die mensen zouden zichzelf een plezier doen door dit boek aan te schaffen. Het is niets anders dan een ode aan het Olympisch Stadion, een lofzang op alles wat er zich in de loop der jaren heeft I afgespeeld. Dat is meer I dan menigeen zal ver moeden. Het boek begint met een aantal nostalgisch aandoende foto's van Bart Sorgedrager, geno men vlak voor de voorgenomen sloop. Daarna volgt een verhandeling over de voorgeschie denis, de architectuur en de bouw van het sta dion. Dit gedeelte is redelijk beknopt gebleven en juist daardoor zeer lezenswaardig. Bovendien wordt de tekst ondersteund door een groot aantal schitterende zwart-wit foto's. De overzichten van de programmabladen en de hoogtepunten geven een weliswaar niet compleet, maar toch zeer representatief over zicht van wat zich in de loop der jaren allemaal in het Olympisch Stadion heeft afgespeeld. Hoe zal het geweest zijn toen op 20 juni 1948 Fanny Blankers-Koen haar eigen wereldrecord verbeterde? Of tijdens Benfica - Real Madrid op 2 mei 1962 (uitslag 5-3, er waren 200.000 aanvragen voor kaartjes voor deze EC1-fina le)? Levendige sfeerimpressies geven ant woord op deze vragen. Als lezer stuitje op allerlei aardige weetjes. Zo heeft Johnny Weismuller (Tarzan) tijdens de spelen van 1928 in het speciaal voor die gele genheid gebouwde (en meteen daarna weer afgebroken) zwembad gezwommen. Op 18 april 1934 werden met de wedstrijd Zwaluwen - Stoke City de lichtmasten in gebruik geno men. Bij Stoke City speelde het 19-jarige talent Stanley Matthews mee. In een iets minder grijs verleden (1972) trad Pink Floyd in het Olympisch Stadion op. Uiteraard is er aandacht voor enkele legendari sche wedstrijden van Ajax, zoals de beslis singswedstrijd om het kampioenschap in 1960 tegen feyenoord (een 5-1 zege) en de mist- wedstrijd tegen Liverpool (eveneens 5-1 winst). Ook aan het vroeger voor aanvang van ieder seizoen verspeelde Amsterdam zevenhonderd- zoveel-toernooi worden enkele bladzijden besteed. Het boek besluit ook weer met foto's van Bart Sorgedrager, nu van het Olympisch Stadion in gerenoveerde staat. Het verhaal wordt gecom pleteerd met een opsomming van alle evene menten die er ooit hebben plaatsgevonden. De geschiedenis van het Olympisch Stadion verveelt geen moment. Het is alsof je in een tijdmachine stapt en steeds deelgenoot wordt van de gebeurtenissen waar het verhaal op dat moment is aangeland. De vele prachtige foto's doen je af en toe wegdromen. Stilletjes hoop je dat Ajax er ooit weer eens zal spelen, maar dat moet toch maar niet gebeuren. Op dit moment verdient Ajax dat helemaal niet (om meerdere redenen) en bovendien is het Olympisch Stadion geen voetbalstadion (is het ook nooit geweest). Het gerenoveerde stadion is een sie raad voor de stad en het zou leuk zijn als het nog eens voor een groots evenement vol stroomt. 32 www.deajaxster.nl de ajax ster nr. 32

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 32