Niet gegooid is altijd mis! M DAS organiseert in samenwerking met de commissie vqp a^ibeveling: Sinds de "commissie van aanbeveling" het Ajax-bestuur erop gewezen heeft dat de banden met de gewone supporters wat aangehaald moeten worden, doet het bestuur verwoede pogingen om de grote kloof tussen spelers/bestuur enerzijds en haar supporters anderzijds te slechten. Ook DAS wil zich in deze niet onbetuigd laten en probeert op haar eigen wijze een steentje bij te dragen. Wij bie den vandaag iedere supporter de mogelijkheid zijn mening kenbaar te maken aan een speler naar keuze middels het werpen van een vliegtuigje. Om je boodschap wat kracht bij te zetten en te laten zien dat het je menens is, raden we je aan om een speld in de punt van het vliegtuig te steken. Om ongelukken te voorkomen kan je het beste richten op het achterwerk. Helaas kunnen we je niet garanderen datje boodschap of vraag beantwoord wordt, maar houdt in gedachten dat een speler eerder zal reageren als je op normale wijze een vraag stelt! Als je gaat lopen schelden kun je het natuurlijk schudden. Hoewel we met succes enkele honderden proefvluchten boven de Watergraafsmeer hebben uitge voerd, staan we niet garant voor een vlekkeloze vlucht. Ook stelt DAS zich niet aansprakelijk voor enige schade, toegebracht door deze vliegtuigjes. Natuurlijk staat het je vrij om een vraag aan de scheidsrechter of medesupporter te stellen i.p.v. aan een speler. Wanneer het je leuk lijkt om het vliegtuig eerst een kleur te geven alvorens je hem het veld op gooit, kan dat natuurlijk ook. Zo, en dan nu aan de slag: 1. haal het middenblad voorzichtig uit de DAS 2. schrijf linksonder (pagina 26) in de daarvoor bestemde ruimte je vraag of boodschap 3. draai het papier om, zodat je deze bladzijde kunt lezen (dus je bood schap ligt op de grond) figuur 1 4. plak eventueel een speld in de punt 5. pak de punt linksonder en vouw hem voor 2/3 deel naar rechtsboven (figuur 1) figuur 2 6. pak de punt linksboven en vouw hem naar rechts zodat er een punt ontstaat (figuur 2) 7. pak de punten linksonder en linksboven en vouw deze naar het midden van de pagina (figuur 3) 8. vouw het blad door midden (figuur 4) 9. vouw de vleugels (figuur 5) 10. 11. 12. doe voorzichtig en denk aan je mede-supporters strek de arm en gooi het vliegtuig in één vloeiende beweging naar een speler naar keuze wanneer je vliegtuig direct ter aarde stort ont houdt dan: niet gegooid is altijd mis! de ajax ster nr. 32 www.deajaxster.nl 25

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 25