The Testimonial Match '^CJST The Testimonial Match The Testimonial Match (letterlijk vertaald 'De getuigschrift-wedstrijd'), veelal gewoon 'Testimonial' genoemd, is in Groot Brittannië een ingeburgerd verschijnsel. Als een speler tien jaar achtereen in het eerste elftal van een club heeft gespeeld, krijgt hij een speciaal voor hem te spe len erewedstrijd door zijn club aangeboden. De speler mag dan vaak zelf de tegenstander uit kiezen en de opbrengst van de wedstrijd in zijn eigen zak steken, dit als beloning voor zijn trou we dienst. Ook voor personen die een lange tijd bij een club betrokken zijn geweest, wordt wel eens een Testimonial gehouden. Op dinsdag 16 mei was dit het geval voor Ronny Moran, de Bobby Haarms in het kwadraat van Liverpool. Maar liefst 50 jaar was hij in verschil lende functies betrokken bij het wel en wee van de grootste club aan de Mersey, waarbij de meeste jaren als hulpcoach. Zoals zo velen voor hem koos hij als tegenstander het Schotse Celtic en wel om twee redenen: allereerst is het vanaf zijn jeugd zijn 'tweede club' geweest, daarnaast nemen zij bij zo'n gelegenheid altijd vele duizen den supporters mee. En dat tikt aan! Omdat wij wel eens een Testimonial wilden mee maken, togen we met een groepje Ajax-fans een paar dagen naar Liverpool. Kaarten konden gewoon telefonisch bij Celtic worden besteld, dus waren we verzekerd van een wedstrijd tus sen 'de beste supporters ter wereld'. Liverpool-Celtic Al op dinsdagochtend begint de stad Liverpool te leven. De oorzaak hiervan zijn de vele Celtic- fans die zo vroeg mogelijk het centrum intrekken om zich lekker vol te laten lopen. Een voor Schotten zeldzame snipperdag moetje immers zo optimaal mogelijk benutten. In het begin van de middag is het centrum groen-wit gekleurd en doen de vele Ierse pubs goede zaken. De sfeer blijft zoals altijd positief. Relschoppen behoort nou eenmaal niet tot de gewoontes van de Celts, tenzij het een 'Old Firm' betreft. Wel wordt de traditie in leven gehouden om op 'vij andelijke bodem' de vlag van St. George (de Engelse 'kruistochtenvlag', wit met een rood kruis) ritueel te verbranden, iets wat de 'Bobby's' niet bepaald kunnen waarderen maar toch maar oogluikend toelaten. Zoals altijd hebben de Celts weer de mooiste en grootste vlaggen bij zich. Voorafgaand aan de wedstrijd is er een kort offi cieel gedeelte, waarbij Liverpool-sterren uit het verleden (o.a. Bruce Grobbelaar en lan Rush) met de vijf door Liverpool gewonnen Europacups het veld betreden en hun respect aan Ronny Moran betonen. Opvallend is dat naast de Liverpool-fans ook de circa 14.000 Celtic-sup porters hun kelen schor schreeuwen voor het feestvarken, die eigenlijk een volslagen vreem de voor hen is. Hoogtepunt is het doorthe-one- and-only Gerry Marsden live gezonden "You'll never walk alone", daarbij volmondig geassi steerd door Ronny Moran himself. vl.n.r. Gerry en Ronny Omdat deze song het stamlied is van Liverpool FC en ook mateloos populair is bij Celtic, zingt werkelijk iedereen van de 33.300 aanwezigen uit volle borst mee. Kippenvel dus. De wedstrijd zelf is typerend voor een Testimonial. Lekker open voetbal, zonder al te 22 www.deajaxster.nl de ajax ster nr. 32

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 22