Vraaggesprekken Een aantal vragen is apart gesteld om enkele interessante punten aan te stippen: Zijn er problemen geweest tussen Milan- fans en Ajax- fans? "Nee, geen van de geraadpleegde bronnen heeft hier iets van waargenomen. Behalve wat scher mutselingen met de politie was het een erg rus tige dag". Wat vonden jullie van de sfeer in het Milan- vak en het Ajax-vak? "De Ajax-supporters toonden een erg naïef enthousiasme, alsof ze niet konden gaan verlie zen. Wij waren behoorlijk gespannen door de ontmoetingen in de poulewedstrijden, maar toen we al snel zagen dat we beter speelden dan Ajax, is het in ons vak goed losgekomen en heb ben we behoorlijk veel herrie gemaakt". Was er enig contact met Ajax-supporters (voor, tijdens of na de wedstrijd)? "Nee, of het moet individueel hebben plaatsge vonden, maar verder is er geen noemenswaar dig contact geweest". Hoe waren zijn jullie gedachten over Ajax- supporters in het algemeen? "We kunnen geen echte ultragroep onderschei den. We zien wel wat kleinere groepjes met eigen initiatieven... Wat we echt indrukwekkend vinden is het vuurwerk dat jullie altijd voor grote wedstrijden in alle delen van het stadion afste ken". Voor de wedstrijd in Wenen waren Ajax- sup porters veel vroeger massaal in het stadion aanwezig en werd er ook veel meer sfeer gemaakt door de Ajax supporters, hebben jul lie hier een verklaring voor? "Bij ons is de laatste jaren de gewoonte ontstaan om pas tijdens de wedstrijd echt los te komen met ons gezang. Een voordeel hiervan is dat we dan meestal meer energie over hebben om ons tijdens de wedstrijd helemaal te geven. In jullie vak ontstond het gezang telkens spontaan, ter wijl bij ons altijd één persoon hoog vooraan het vak staat die met een megafoon het gezang Inzet. In het Ajax-vak hingen veelal kleinere vlag gen van persoonlijke aard, jullie hebben veel meer echt grote vlaggen. "Elke supportersgroepering verplicht zichzelf min of meer om zich te etaleren. Dit gebeurt door middel van de grootst en mooist mogelijke vlaggen die volledig zelf worden gefinancieerd. Die avond was elke fanclub vertegenwoordigd". Wat is voor jullie de meest populaire Nederlandse dub? (Als het antwoord hier de kakkerlakkenclub was geweest, was dit gesprek beëindigd maar er kwam een voor de hand liggender antwoord uit (unaniem). "Ajax! Absoluut, om het aanvalsspel, de naam van de club, de supporters en de geschiedenis. Na Ajax: psv. Wat was voor jullie het meest indrukwekken de moment van de dag? "Het toejuichen van Marco van Basten en het applaus voor onze spelers die ons ruim na de wedstrijd kwamen bedanken. De echte suppor ters waren toch maar mooi blijven staan". Slotwoord Tijdens mijn gesprekken en in vele e-mails is mij erg duidelijk geworden dat Ajax, ook bij een grote club als AC Milan, met één van de groot ste supporterslegioenen van Europa nog enorm veel respect geniet. Waar ik van tevoren abso luut geen idee had of Milan-supporters de moei te zouden willen nemen om een bijdrage voor DAS te leveren, ben ik nu verbaasd over de openheid waarmee gereageerd werd. Binnenkort zal zelfs een vriendschappelijke uit wisseling plaatsvinden tussen FdL en Ajax, waarin ik ben uitgenodigd voor de stadsderby in San Siro en een gezelschap FdL-supporters een wedstrijd van Ajax zal bezoeken. Grazie Milanisti, Eric, Oss. de ajax ster nr. 32 www.deajaxster.nl 21

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 21