20 www.deajaxster.nl de ajax ster nr. 32 3e ring: enkele honderden zwart-rode vlaggen. Alles bij elkaar heeft de choreografie onze sup porters enkele duizenden guldens gekost. Wij waren te trots om net als de supporters van voor gaande CL-finalisten - Marseille en Barcelona - geld aan te nemen van sponsoren en clubleiding. Maar juist deze trots brak ons nog bijna op, toen bleek dat alleen geaccrediteerde personen het stadion binnenmochten. Terwijl aan de andere kant Oostenrijkse militairen de duizenden Ajax- vlaggetjes in de stoeltjes aan het prikken waren, stonden wij voor een gesloten deur. Na een kort stondige bestorming van één van de toegangs deuren is ons alsnog toegang verleend tot het stadion, om gedurende slechts een uur de gehe le operatie rond te krijgen. De kaartjes Wie denkt dat alleen Ajax-supporters regelmatig worden genaaid komt bedrogen uit; Milan-fans moesten grif 75.000 Lires neerleggen voor een kaartje waar toch duidelijk 350 Schilling op stond (60.000 Lire!). Duidelijk is dat ook in Milan niet aan klantenbinding wordt gedaan. Milan fans verzamelen zich voor het stadion. De aanloop Ongeveer 18.00 uur ging het stadion open en stroomden de Milan-supporters naar binnen. Rond die tijd heeft een grote groep kaartloze supporters getracht het stadion te bestormen om zo naar binnen te glippen, maar die poging is hardhandig neergeknuppeld door de Oostenrijkse Calimero's waarbij deze weer bui ten hun boekje gingen door niet alleen de glip pers aan te pakken, maar ook talloze onschuldi ge ouderen, vrouwen en kinderen. Om 20.00 uur was het stadion vol en een half uur later was het tijd voor de choreografie. Alle partijen waren het erover eens: het was een prachtig en zeer indrukwekkend schouwspel. De wedstrijd Zoals te verwachten viel, hebben Milan- suppor ters weinig woorden over voor de wedstrijd zelf. De sfeer en herrie bij aanvang van de wedstrijd stonden in enorm contrast met de situatie na afloop van de wedstrijd toen bleek dat grote aan tallen supporters het stadion al hadden verlaten voor het laatste fluitsignaal. Afgezien van het ver lies op het veld hebben vele fans dit als een nog grotere nederlaag ervaren. Waarvoor Italiaanse supporters zich altijd terecht op de borst kunnen kloppen, namelijk het steu nen van je club na een nederlaag, ging hier in het geheel niet op. Milan had een sterke wed strijd gespeeld, leek zelfs weer terug op haar oude niveau en was zeker niet de mindere van Ajax. Tijdens de huldiging was meer dan de helft van ons vak al leeg, iets wat de fanatieke sup porters zich erg hebben aangetrokken. Als reac tie hierop is in het weekend na de finale één van de bekendste spandoeken gemaakt met de, iet wat cynische tekst "LA NOSTRA FEDE NON CONOSCE SCONFITTE...GRAZIE LO STES- SO", wat zoveel betekent als: "Ons geloof kent geen nederlagen, maar toch bedankt".

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 20