supportershome! loopt vertraging op Dit initiatief is een stap voorwaarts in het hoorbaar maken van de stem van de sup porters. "Fans zijn het middelpunt van de ontwikkeling van de voetbalsport, die zonder hen zou ver schrompelen en sterven. Supporters investeren veel in het spel en hebben het recht om hun mening te geven. Clubs moeten het respect van fans verdienen, niet zomaar ver wachten. Dit initiatief is een stap voorwaarts in het hoorbaar maken van de stem van de sup porters", zegt het kamerlid Tom Pendry. De onlangs opgestapte bonds coach Kevin Keegan draagt de supportersmachtsovername ook een warm hart toe. "Deze door braak verstevigt de band tussen clubs en hun fans. Ik hoop dat het nieuwe mogelijkheden schept voor supporters om betrokken te raken bij de gang van zaken binnen voetbalclubs. Misschien krijgen ze zo ook een beter inzicht in wat er allemaal bij het leiden van een club komt kijken en in de moeilijkheden die een clubbe stuurder op zijn weg vindt. Ik wens het initiatief in elk geval een mooie toekomst." Volgens de directeur van Supporters Direct Brian Lomax - één van de initiatiefnemers ach ter het reddingsplan van Northampton - is het een mis verstand om te denken dat fans alleen bij kleinere of armlastige clubs een stem in het kapittel kunnen krijgen. Ook de clubs die zich hebben verenigd in de Premier League hebben hun medewerking toegezegd. Een betekenisvol belang in clubs als Manchester United of Liverpool, die een waarde van honderden miljoenen ponden vertegenwoordigen, blijft echter altijd moeilijker te bemachtigen dan een meerderheid in een worstelend semi-profclubje dat met een begro ting van een paar schamele miljoenen werkt. De aangekondigde komst van het supporter- shonk heeft tot veel positieve reacties van sup porters geleid. In de afgelopen weken is er een aantal zaken duidelijk geworden. Zo was de alternatieve locatie vlak bij het perron waar de uit-supporters arriveren, bij nader inzien toch geen handige keus. De oorspronkelijke plaats (trainingsveld tegenover Arena) komt hierdoor weer in beeld. Wel worden we weer geconfron teerd met enkele bomen die in de weg staan, waardoor de buitenmaten van het ontwerp weer aangepast moet worden. Over deze van het Museumplein afkomstige bomen begint zich zo langzamerhand een slepende discussie te ontwikkelen. Centraal staat de vraag of de bomen al dan niet verplaatst mogen worden. Dienst Ruimtelijke Ordening vindt van niet omdat de bomen dit niet zouden overleven, voor de supporters is het geen enkel punt. Een aan tal supporters heeft inmiddels aangeboden om de bomen eigenhandig te verplaatsen om het terrein hiermee wat bouwrijper te maken. Een groot probleem vormt de financiering van het honk. Op basis van een ontvangen offerte van de firma De Meeuw wordt een exploitati etekort van enkele tonnen per jaar voorzien, het geen door Ajax als onacceptabel wordt beschouwd. Het grote tekort wordt met name veroorzaakt doordat het honk in slechts vijfjaar moet worden afgeschreven. Deze korte periode heeft te maken met het tijdelijke karakter van het honk (tijdelijk omdat nog niet duidelijk is hoe de verhuisplannen van Ajax zullen uitpakken). Momenteel wordt gezocht naar goedkopere huisvesting, de eerste contacten met lever anciers zijn inmiddels gelegd. Ook zal met de gemeente worden gesproken over subsi diemogelijkheden. Vervelende consequentie is dat de voortgang stagneert en dat een vertrag ing van minimaal drie maanden is ontstaan (opening maart 2001?). Om zoveel mogelijk de vaart er in te houden is in overleg met Ajax besloten om supporter Olaf te benoemen tot pro jectleider. 18 www.deajaxster.nl de ajax ster nr. 32

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 18