En de overheid betaalt er grif aan mee! Met de beursgang van de AFC Ajax NV in 1998 leidden de Amsterdammers het Nederlandse voetbal een nieuw tijdperk in. De sprong in de wereld van rendementen, jaarcijfers en winstwaarschuwingen zette bij veel aanhangers van de inmiddels al vier jaar geplaagde club kwaad bloed. Zij zagen in de beursgang een nieuwe knieval voor de commercie, die het merendeel van de fanatieke voetbalfans in Nederland als dief van hun erfgoed beschouwt. In Engeland, waar 'going public' dankzij de aandelenuitgifte van Tottenham Hotspur in 1983 allang geen nieuwigheidje meer is, hebben supporters echter een manier gevon den om de beursgang van hun club in hun voordeel te gebruiken. Met een aandeel is de fan namelijk een beetje eigenaar van zijn grote liefde. En met een grote groep eige naars kunnen supporters grote invloed uitoefenen op het reilen en zeilen van de voet balclub. Supporters nemen de macht over en de Engelse overheid steunt die revolutie van harte. Supporters Direct is een overheidsinstantie die speciaal in het leven is geroepen om voetbal fans te helpen bij het opkopen van hun favorie te club. Zij helpt supporters bij het opzetten van zogenaamde 'trusts', waarin de aanhangers hun krachten bundelen om een substantieel aandeel in een club te bemachtigen. Oorspronkelijk ontstond de methode van de Supporters Trust bij de redding van kleinere clubs op de rand van faillissement. Bournemouth en Northampton kregen van hun fans een reddingsboei toegewor pen, doordat zij ingezameld geld onderbrachten in een democra tisch geleide stichting, die steun kreeg van de plaatselijke overheid en het bedrijfsleven. In ruil voor de financiële hulp, eisten de sup porters namens de trust een zetel in het bestuur. Via het supporters-bestuurslid hebben de fans een flinke vinger in de pap bij hun club. De Engelse overheid, die in een rap port van de Government's Football Task Force uit 1998 al vaststelde dat clubs zich door ver vreemding van hun supporters alleen maar ellende op de hals halen, ziet in die vinger een ideaal middel in de strijd tegen vandalisme én ongecontroleerde commerciële expansie van voetbalclubs. Daarom ontvangt Supporters Direct jaarlijks 250.000 Engelse ponden uit het fonds van de sporttotalisator. Een deel van de inzet van de voetbaltoto komt zo weer terecht bij de voetbal fans. Met het geld verleent de instantie financië le steun en juridische hulp aan supporters die hun clubhart in de bestuurskamer willen laten spreken. Ook een mediatraining voor de spreek buizen van een supporterscollectief behoort tot het pakket van Supporters Direct. Aan overheidssteun zit overigens wel een aan tal strikte voorwaarden, om te voorkomen dat een select groepje beursbengels of een onhoud bare bende hooligans de macht grijpt. De trusts mogen geen winstoogmerk hebben en moeten duidelijk zichtbaar brede steun hebben uit alle lagen van de suppor tersgemeenschap. Bovendien moeten de samenwerkende fans een deugdelijk reglement opstellen, staat het collectief verplicht open voor iedereen en moet het lidmaatschap betaalbaar blijven. De leden van de trust kiezen democratisch een vertegen woordiger in het bestuur. Inmiddels hebben vier Engelse profclubs een bestuurslid namens de supporters achter de groene tafel toegelaten. Bournemouth en Northampton waren de eerste, Lincoln City en Luton Town volgden het voorbeeld. De fans die meer voor het zeggen willen heb ben bij hun club, weten zich gesteund door pro minente Engelse politici en voetbalgrootheden. Met het geld verleent de instantie financiële steun en juridische hulp aan supporters die hun clubhart in de bestuurskamer willen laten spreken. de ajax ster nr. 32 www.deajaxster.nl 17

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 17