kort liimvm 19e voetbalbeurs in Valkenswaard Wie een zeldzame Ajax-bonbonschaal in Delfts Blauw op de kop wil tikken, heeft een goede kans er eentje aan te treffen op de 19" voetbal- beurs in Valkenswaard. Op elke beurs blijkt er toevallig precies één schaars exemplaar voorhanden te zijn waarvoor 150 gulden wordt gevraagd. Na slepende onderhandelingen zakt de prijs meestal tot 125 en daar mee is de aspirant koper over de streep getrokken. Op de volgende voetbalbeurs duikt het zeld zame exem plaar opnieuw op. We kunnen ons niet aan de indruk onttrekken dat dit relikwie door een handige doe-het-zelver op de markt wordt gebracht, maar dat neemt niet weg dat de schaal een aardig hebbedingetje is, dat je in de officiële Ajax-shop niet zult aantref fen. Ook voor andere voetbalrelikwieën kun je je slag slaan op de voetbalbeurs die op zaterdag 16 december zal worden gehouden. De plaats van handeling is wederom het zalencentrum de Graver in de Kerstroosstraat. De entree is vijf piek en dan mag je van tien tot twee uur ronds truinen. Meer info is te verkrijgen bij Wim Amels (wimamels@concept.nl). snoepgoed uit de automaten, de enige zaken die met contant geld betaald kunnen worden, is maar liefst 33% in prijs verhoogd. Een Snicker kost sinds kort twee piek (was 1,50). Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid valt te voorspellen dat de BTW-verhoging per 1 januari zal worden aangegrepen om de prijzen over de hele linie verder op te voeren. Nieuwe prijsverhogingen Arena (1) In ons vorige nummer werd melding gemaakt van de exorbitante prijzen die in de Arena wor den gerekend voor bijvoorbeeld een paar drup pels Spa-water 3,50) of een Salmonella-bur ger van 5 piek. Voor de exploitanten van de Arena was dit kennelijk een stimulans om er nog een schepje bovenop te gooien. Een bekertje bier (sinds kort zijn we wèl verlost van het slap pe evenementenbier) gaat tegenwoordig op de tweede ring voor 5,50 over de balie (was 4,50), terwijl op de eerste ring nog de oude prijs van 4,50 in rekening wordt gebracht. Het I Nieuwe prijsverhogingen Arena (2) Het is dus maar de vraag of gesprekken van sup porters met Ajax en de Arena over de absurde prijzen enig effect sorteren. Het tegendeel lijkt het geval, maar wie kan hierop worden aange sproken? Welke partij is verantwoordelijk voor het prijsniveau in de Arena. Is dit de Arena, Ajax, RAI of de uitbaters zoals de Foodies en de McDonald's? Bekend is dat de McDonald's het contract niet zal verlengen en daarmee volgend seizoen uit de Arena gaat verdwijnen. Dit geeft aan dat het water de uitbaters waarschijnlijk tot aan de lip pen is gestegen. Destijds zijn zij de Arena bin nengelokt met de vette worst van een groot aan tal evenementen per jaar met de bijbehorende torenhoge omzet. Voetbalwedstrijden, popcon certen, opera's, het kon allemaal zo gek niet wor den verzonnen of het zou in de Arena gaan gebeuren. Tegenwoordig blijken de evenemen ten alleen te bestaan uit thuiswedstrijden van Ajax, die bovendien ook steeds slechter worden bezocht. In de contracten is met dit doemscena rio geen rekening gehouden, zodat uitbaters waarschijnlijk weinig anders rest dan de dalende omzetten en winsten te compenseren met prijs verhogingen. Intussen houdt de Arena zich op de achtergrond van de domme. Geen wonder, want één van de bepalingen in het wurgcontract is, dat maar liefst 30% van de omzet afgedragen moet worden aan de Arena. Ajax Live op internet Voor supporters die niet in staat zijn om wedstrij den van Ajax te volgen, is er wellicht een alter natief. Op de nieuwe Ajax-internetsite www.aiax- place.com zijn regelmatig live wedstrijdverslagen te volgen. Met dit initiatief hopen de makers de naamsbekendheid van hun site te vergroten. 14 www.deajaxster.nl de ajax ster nr. 32

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 14