den zoekt weet waar hij zich kan melden. Om maar niets te hoeven missen, verzame len de eerste supporters zich met een flin ke biervoorraad ruim voor de afgesproken tijd op het Jonas Daniël Meijerplein tegen over de synagoge. Een vreemde mengel moes van demonstranten is al op het zon overgoten pleintje aanwezig. Krakers, ondanks de hoog opgelopen temperatuur in de bekende zwartleren jassen, opvallend veel bromfietsers gezien de honderden gehelmde aanwezigen, republikeinen, paci fisten, anarchisten en nieuwsgierige bur gers. Meer supporters arriveren en vertel len elkaar luidkeels sterke verhalen over de ochtendlijke belevenissen. Memand spreekt nog over de sensationele trein- brand van de vorige avond, laat staan over de slappe voetbalwedstrijd tegen psv. Met een schattende blik worden de omstanders getaxeerd. Zijn dit nu de geheimzinnige autonomen die de demonstratie hebben georganiseerd? Iets later dan gepland zet de stoet zich in beweging richting het Waterlooplein op weg naar de kroningsplechtigheid in het paleis op de Dam. Lijkt de opkomst met zo'n 1000 demonstranten op het J.D. Meijerplein nog aan de magere kant, na enkele honderden Co meters lopen is de stoet aangegroeid tot een massa van enkele duizenden grimmig kijkende demonstranten met opvallend veel F-Siders in de voorste geledingen. Vanuit de Amstelstraat komen de eerste ME-wagens aanrijden, die meteen een dreigende linie vormen op de Blauwbrug. Er wordt "ME, weg ermee" gescandeerd. De samenstelling van de kopgroep wisselt in snel tempo. Relbeluste figuren, waaron der een groot aantal supporters, dringen naar voren. De soft ogende types met gebreide truien en spandoeken verdwijnen geruisloos naar de achterhoede. Dan wordt de ME uitgeprobeerd. De eerste stenen vliegen door de lucht, niet lang daarna gevolgd door de eerste charge. Iedereen stuift uiteen en op de Nieuwe Herengracht pakken supporters de eerste de beste kans om auto's te kantelen. Het aantal toegesnelde vrijwilligers is zo groot dat minstens dertig man vanaf twee kan ten tillend, pas na enige tijd zeulen tot de conclusie komen, dat dit niet de manier is om een loodzware Amerikaan op zijn kant te krijgen. Even later rolt de wagen knar send op zijn kant. Op de brug zet de inmiddels teruggetrok ken ME zich schrap voor de volgende aan val. Overal klinkt geluid vah straattegels die aan stukken worden geslagen. Uit alle hoeken en gaten hergroeperen de inmid dels zwaarbewapende demonstranten zich. Een ME'er met een megafoon mompelt op dreigende toon wat in het apparaat. Enkele seconden later weerklinken de eerste droge knallen van afgeschoten traangas granaten, de volgende fase is ingetreden. Haast geroutineerd worden de sjaals te voorschijn gehaald en voorgebonden, nadat ze zijn besprenkeld met citroensap als een anti-stof. Weer klinkt het "ME weg ermee" uit honderden kelen, maar dit maal worden de spreekkoren ritmisch begeleid door ijzerstaven op lantaarnpalen. De sfeer is enorm beklemmend. De menigte dringt aan en in een onophou delijk spervuur van stenen wordt meter voor meter terrein gewonnen. Dan ver schijnt een waar leger met ME'ers te paard op de kale zandvlakte van het Waterlooplein. Even later volgt uit de Muiderstraat een onafzienbare rij ME-bus- jes met tot aan de tanden toe gewapende hulptroepen. Als dollemannen en wild om zich heen slaand, galopperen de ruiters door de overrompelde massa heen. Toch wordt al snel duidelijk, dat de versterkin gen op geen enkele wijze effectief ingezet kunnen worden. Van enige coördinatie aan da s 56

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 56