ACTIE !+++ACTIE!+++ACTIE!+- Begin februari werd duidelijk dat Stekelenburg op geen enkele wijze wilde meewerken aan een voor feyenoord-supporters acceptabel compro mis. Het uiterste bod om met eigen vervoer naar Tilburg te reizen en dan het laatste stuk met de bus verder, kan onmogelijk als een serieus gebaar worden opgevat. Wie gaat er nu actie voeren tegen de combibus om zich er vervol gens wel mee naar het stadion te laten vervoe ren? Op hun beurt konden de (on-)georganiseerde supporters niet anders doen dan zich solidair verklaren en vreedzaam in actie komen. Te vaak zijn acties op het laatste moment ingetrok ken en dat komt de geloofwaardigheid op den duur niet ten goede. Het actieplan was simpel. Supporters van verschillende clubs zouden een aantal toegangswegen rondom Tilburg blokke ren en wel op een zodanige wijze dat zij elkaar niet zouden tegenkomen. Hiermee is ook het grootste risico aangegeven, die van de onver wachte confrontatie. De contactpersonen van de verschillende clubs kunnen vooraf nog zo ontspannen met elkaar praten, de situatie ver andert natuurlijk op het moment dat honderden supporters elkaar tegenkomen en nog wat openstaande rekeningen proberen te vereffe nen. Het mag duidelijk zijn dat niemand van de organisatoren op een tweede Beverwijk zit te wachten. de ajax ster nr. 29 De eerste landelijke actiedag Na lang soebatten wist ook de gemeente Tilburg een reden te verzinnen om de wedstrijd Willem II - feyenoord tot uiterst riskant te ver klaren en daarmee tot een buscombi. Als excuus werd de bestorming van vorig seizoen door 150 feyenoord-supporters aangevoerd, die zonder kaartje het stadion probeerden in te komen. Dat Willem II hier zelf medeverantwoor delijk voor was, omdat de club vorig seizoen de capaciteit van het uitvak halveerde, vergat de burgemeester voor het gemak maar even te melden.

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 4