Krom recht Het is 8 augustus 1999. Na afloop van de voor Ajax desastreus verlopen wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal lopen elf leden van de v.v. Katwijkers vanaf de noordzijde van de Arena richting De Toekomst. In het groepje bevinden zich zowel Ajacieden als feyenoorders. Eén van hen is herkenbaar als een feye- noord-supporter: hij draagt een blauw 'thomasson-uitshirt'. Zij passeren een groepje Ajacieden die hun ogen niet kunnen geloven: er loopt zomaar een feyenoorder los in Amsterdam. De Ajacieden zetten de achtervolging in op de Katwijkers, waarop één van hen de feyenoorder uitscheldt en hem vervolgens tegen zijn enkel en zijn rug trapt en hem een klap in zijn nek geeft. De feyenoorder zet het hierna op een lopen richting de hoofdingang van de Arena en brengt zich in veiligheid door een politiebusje in te sprin gen. Vrijwel direct daarna pakt een arrestatieteam Ajax-supporter Engel op. Volgens commandant Groenendaal van deze aanhoudingseenheid is hij de man van de scheldpartij, de schoppen en de klap geweest. Engel wordt vervolgens een politiebusje ingegooid, daar mishandeld en maar liefst 32 dagen opgesloten, wat hem zijn baan als ambtenaar kostte. tijdens zijn achtervolging op de feyenoorder druk met zijn GSM aan het bellen was; natrekking bij de tele foondienst leerde dat Engel die dag slechts één keer vóór de wedstrijd had getelefoneerd. Naast Groenendaal had niet één van de andere agenten Engel's vermeende wangedrag waargeno men, ondanks dat ze hem al wel een tijdje in de smie zen hadden. Officier van Justitie J. Smilde, die en passant het slachtoffer feliciteerde met de twee doelpunten van thomasson van die avond ervoor kon hier alleen tegenin brengen dat Groenendaal een in gezichts herkenning getrainde politieman was, terwijl dat van de jeugdige Katwijkers niet kon worden gezegd. Op Engel's verweer dat zelfs zijn 83-jarige oma het ver schil nog wel kon zien tussen een kale en langhari ge man, ging hij wijselijk niet in. De rechtszaak Het is 1 maart 2000. Vanmiddag dient de rechtszaak tegen Engel, die echter behoorlijk wat ijzers in het vuur heeft. Hij heeft zowel het slachtoffer als een getuige uit het groepje Katwijkers (een Ajacied) weten op te trommelen. Justitie heeft echter tegen maatregelen getroffen. Op de dag van het proces is de eigenlijke rechter vervangen door Josephus Jitta, één van de beste rechters van het Amsterdamse Parket en tevens iemand die in het verleden al eens een appeltje met Engel heeft geschild. Een abc-tje? De rechtszaak lijkt een abc-tje. Het slachtoffer beweert dat Engel niet degene is geweest die hem heeft uitgescholden en ook niet degene die hem in zijn nek heeft geslagen. Dat was namelijk iemand met lang donkerblond haar; persoonsverwisseling met de kaalhoofdige Engel is dan ook uitgesloten. De Katwijkse getuige verklaart vervolgens dat de schop in de rug eveneens door een supporter met lang haarwas uitgedeeld. Hij beweerde bij hoog en laag dat Engel niet in de buurt van het slachtoffer was geweest. Door Groenendaal was destijds verklaard dat Engel De uitspraak Tot verbazing van velen blijkt rechter Jitta de trap in de rug van de feyenoorder aan Engel toe te wijzen en legt hem hiervoor een onvoorwaardelijke gevan genisstraf van 21 dagen op. Dit houdt in dat Engel destijds 11 dagen te lang heeft gezeten en hiervoor mogelijk een schadevergoeding van Justitie kan krij gen. Het mag geen verwondering wekken dat hij tegen deze straf in hoger beroep gaat. De conclusie Engel was, als voetbalsupporter, in deze zaak letter lijk aan de goden overgeleverd. Ondanks dat de fei ten in zijn voordeel spraken is hij geslachtofferd, lou ter en alleen omdat een politieagent moest scoren of nog een rekening met hem had te vereffenen. In het geval dat de rechter Engel zou hebben vrijge sproken, had deze zaak nog een aardig staartje gehad. Dan had Engel namelijk een forse schade claim bij Justitie neergelegd en Groenendaal wegens meineed aangeklaagd. Het mag duidelijk zijn dat dit Justitie en politie weinig goed zou hebben gedaan. Vandaar dat rechter Jitta in dit geval, mogelijk zelfs tegen zijn geweten in, voor de voor Justitie gemak kelijkste weg koos: het veroordelen van Engel. de ajax ster nr. 29 23

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 23