g eJ0 ARKW*# Hallo dan! In deze Orakel zal ik wat meer aandacht aan de politie schenken. Wij krij gen immers ook genoeg aandacht van hen, dus vind ik het niet meer dan terecht dat zij ook eens wat meer aandacht krijgen. Alleen zal ik op mijn woorden moeten letten want wat ik laatst op de televisie zag kan natuur lijk niet (Kuiper heeft de poedersuiker van zijn oliebollen opgesnoven!). Hij wil zeker Jeltsin opvolgen in Rusland met zijn stomme opmer king over de F-Side! Hij wil de F-Side liever over het hele stadion verspreid zien worden. De politie heeft de F-Side in kaart gebracht, daar hebben zij duizenden manuren inge stopt. Deze kaart wordt net voor het EK opgestuurd naar jullie met de vriendelijke groeten van J. Kuiper. Gelukkig zijn zij amb tenaren die niet weten dat als je naar Ajax loopt, (Menting, Ko de voetbalveldwachter) je met een druk op de knop diezelfde kaart hebt. Als je tegenwoordig op de tribune kijkt zie je een paar opvallende gele jassen, dit is het team van Theo Damen en Rob Lelijk. Deze jassen hebben zij aan voor de veilig heid, want als er in het stadion een rel uit breekt, zien zij dat er collega's in nood zijn. Makkelijk voor ons want wij weten precies waar wij heen moeten om die gele jassen als een estafette-stokkie door te geven in het stadion. Een veiligere fakkel bestaat niet. Ook is het voor ons een stuk leuker gewor den om de politie op een nette manier uit te schelden, want kanker, pleuris en teringlijer is taboe geworden, je kan meteen gaan zit ten als je zoiets roept, en wij willen staan dus. Wordt het nu "Pas op!", "Daar komt het AA- flessen- team" of "Daar komen de kaasspon sors"? Dat zij die jassen voor een geeltje gekocht hebben laat ons koud. Ik begrijp nu waarom wij adidas krijgen als sponsor, zij hebben al heel lang drie strepen op hun arm. Tegenwoordig is er ook een nieuw telefoon nummer, speciaal voor de hooliganzen van Ajax. Als deze u last bezorgen belt u in plaats van 1-1-2 gewoon 1-2-3, hier komt de politie! 8 De F-Side is in kaart gebracht en wel op een plattegrond, bij elk huis van een Ajax-suppor- ter staat een Ajax-vlaggetje. Dit is in kaart gebracht door het nieuwe A1-team en het A2- team komt in actie als er iemand over de schreef gaat. B1 en B2 volgen u, het lijkt wel een schaakbord. Trouwens, op de wc van de arena hangen nu ook camera's, ze willen graag weten wat je in je broek of in je hand hebt! Nou geloof me maar, een hele grote Big Brother! Na mijn vorige Orakel kreeg ik te horen dat supporters onder druk aangifte moesten doen van geweld (mishandeling, openlijke geweldpleging, doodslag enz). Laat je dus niet gek maken door allerlei p/aatjes die de politie doet. Voor hen is het nu eenmaal belangrijk om zoveel mogelijk arrestaties te verrichten, die duizenden manuren moeten toch ergens te boek staan. Waar gaan we heen? Toch wil ik de oude jon gens van het team van Theo Damen een veer in hun reet steken! Nee, een hele kip, om in politietermen te spreken. Waarom? Omdat wij nu ook inzien dat zij jarenlang ("De Meer-tijd") ons heel vaak gematst hebben, want toen deden we dingen waar je nu een halfjaar cel voor krijgt. Helaas, die tijd is niet meer, want zelfs zij hebben niets meer te vertellen sinds de politiek en andere bazen zich met het voet bal bemoeien. Je kunt niets meer doen. Iets wat toch ook bij de humorvolle supporters hoort. Vroeger werd je opgebeld en gevraagd of je even op het bureau wilde komen (IJ-tun- nel). Daar werd je op je strafbare feiten gewe zen. Je kreeg een standje en er werd gevraagd of je je de eerste wedstrijd niet wou laten zien, anders ging je dossier over naar een paar politiechagrijnen die de boel gingen onderzoeken. Ja, zelfs politiepistolen die waren geript in een knokpartij, werden toen netjes de volgende dag ingeleverd zonder pro- ces-verbaal. Helaas het is niet meer! Waar gaan we heen? Mazzel! de ajax ster nr. 28

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 8