Bus Roda JC Reizen naar het carnavaleske zuiden in deze tijd van het jaar lijkt wel een wereldreis. Van een groot aantal leden hebben we het verzoek gehad om vervoer te regelen naar de Amstelcup-wed- strijd Roda JC - Ajax eind januari. 'Feestneuzen' als we zijn hebben we graag gehoor gegeven aan dit verzoek en een bus gehuurd. We besef fen dat niet al onze leden toegang hebben tot internet en dus niet op de hoogte waren van deze reismogelijkheid. We werken momenteel aan een systeem om al onze leden te bereiken. Vanwege de hoge kosten is het bijna onmoge lijk om iedereen een briefte sturen. Per mailing zijn we dan al meer dan 1000 gulden kwijt aan postzegels, wat de reis onnodig duur maakt. Busreizen naar uitwedstrijden Ajax heeft laten weten met ons een regeling te willen treffen om in de toekomst kaarten via de OFA ter beschikking te stellen, zodat zowel reis als kaartje aangeboden kan worden aan onze leden. We denken zelf nog na hoe dit dan vorm moet gaan krijgen. We vinden namelijk dat iede re supporter gelijke kansen moet hebben om aan een kaartje te komen. Het is zeer frustre rend om op zaterdagochtend vroeg uit je bed te komen om naar de sigarenboer te gaan voor het kopen van een kaartje voor een wedstrijd die binnen één seconde is uitverkocht. We spreken hierbij uit ervaring! Nieuw bestuurslid Door het grote aantal leden en werk dat op het bestuur afkomt is besloten om het bestuur uit te breiden met een nieuw lid. Esther Freen is bestuurslid algemene zaken geworden en is daarnaast belast met de uitvoering van de leden administratie als ondersteuning van de secreta ris. Esther is vanaf het begin betrokken geweest bij de oprichting van de OFA als lid van de groep van 20 die vorige zomer verschillende keren bij elkaar is geweest om de OFA van de grond te tillen. We zijn blij dat Esther nauwer betrokken wil worden bij het wel en wee van de OFA en heten haar van harte welkom. Brieven bevestiging lidmaatschap verstuurd Inmiddels zijn alle brieven verstuurd naar onze leden om hun lidmaatschap te bevestigen. Ook zijn alle incasso's verwerkt. In de afgelopen maanden hebben we ons uiterste best gedaan om alle ontvangen aanmeldingen te ontcijferen. Sommige kwamen in een gehavende toestand bij ons aan waardoor we niet in alle gevallen de juiste gegevens konden invoeren. Mocht je nog niets van ons gehoord hebben of is er wel geld afgeschreven maar heb je geen brief gehad, of andersom, neem dan even contact met ons op zodat we een en ander recht kunnen zetten. Nieuwjaarstoespraak Toen je de titel van deze paragraaf zag moest je waarschijnlijk denken aan ene meneer Kuiper die bang was dat zijn toespraak de pers niet zou halen en daarom maar wat smeuïge uitspraken heeft gedaan over het opheffen van de F-Side in het stadion. We laten de uitspraken maar voor wat ze zijn. Er is al genoeg over deze hersen spinsels geschreven en we begrijpen dat de Amsterdamse politie wat aanloopproblemen heeft met het vervangen van Klaas Wilting. Wij hebben geen nieuwjaarstoespraak gehouden maar willen jullie toch wat meegeven van onze gedachte voor dit millennium. We gaan door op de ingeslagen weg en zullen alles wat er rondom het voetbal gebeurt kritisch blijven volgen. We denken dat de veiligheids maatregelen in de komende maanden absurde vormen gaan aannemen, omdat er vanwege Euro 2000 bij de media in binnen- en buitenland grote aandacht is voor alles wat supporters doen. Nederland wil goede sier maken in het buitenland. Daarom verwachten we dan ook dat een groot aantal supporters de brute hand van oom agent zal voelen en een stadionverbod opgelegd zal krijgen. De eerste fan die is aan gehouden op basis van de 'zeer kenmerkende beschrijving ...blauwe bomber', heeft zich al gemeld bij de OFA. Wij vinden een dergelijk kle dingstuk niet echt uniek in een voetbalstadion. Verder geeft het competitieschema ook nog steeds aanleiding tot actie. Een goed voorbeeld is de geplande donderdagavond-wedstrijd tegen PSV met slechts 400! kaarten voor Ajax- sup porters. De supportersacties tegen de combi regeling komen misschien ook weer uit de kast. De vorderingen die gemaakt worden zijn tot nu toe minimaal, ledereen vindt het belangrijk en zegt veranderingen toe maar concrete maatre gelen zijn nog niet genomen of de praktijk moet nog uitwijzen dat in de toekomst de afspraken ook nageleefd worden (bijvoorbeeld de wedstrijd Vitesse - Ajax zal geen combi zijn). Tenslotte zul len we ons in de komende tijd ook meer gaan richten op zaken die jullie ervaren bij een bezoek aan een thuiswedstrijd. Ook bij thuiswedstrijden is nog sprake van een hoop zorg en ergernis voor de gemiddelde bezoeker. Kortom, je hoort van ons! Het bestuur de ajax ster nr. 28 5

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 5