urn Het OFA-nieuws valt niet onder de redactionele veratwoording van DAS Onafhankelijke Fanclub Ajax Postbus 14656 1001 LD Amsterdam http://www.ofa.nl e-mail: info@ofa.nl Op de koffie bij Frank Kales Eind december zijn we op bezoek geweest bij Frank Kales. Doel van het gesprek was om de O FA nader te introduceren en duidelijk te maken welke doelstellingen we als OFA hebben. Voor het realiseren van deze doelstellingen hebben we natuurlijk ook de medewerking van Ajax nodig. Tijdens dit gesprek hebben we gesproken over zaken als: de kaartverdeling, ondermaatse toewijzing van kaarten voor de wedstrijd PSV - Ajax, aanwezigheid van de OFA bij het wed- strijdoverleg met de lokale driehoek zoals vast gelegd in het rapport van de commissie Stekelenburg, de combi-regeling en stadionver boden. Tijdens het gesprek zijn afspraken gemaakt over toekomstige contacten tussen de OFA en Ajax, indien we iets willen regelen of bemiddelen voor de Ajax-supporters. Hoe een en ander in de praktijk gaat moet nog blijken maar we waren zelf positief gestemd over de uit komsten van het gesprek. De never-ending-story met de PTT Telecom In de vorige DAS meldden wij vol trots dat onze telefoonlijn inmiddels in gebruik genomen zou zijn op het moment dat je het stuk las. Helaas, helaas (in ons hoofd gaan minder genuanceer de woorden om). De monteur had op 23 decem ber een kaart in de bus gegooid met de mede deling dat we niet thuis waren op het moment dat hij de telefoonlijn kwam aansluiten. Een uur voor het tijdstip dat op de kaart vermeld stond was het PTT- post nog wel gelukt om een pak ket af te leveren dus de bel werkte volgens ons perfect. Na wat scheldkanonnades met de PTT zijn we toen maar rustig de winterstop ingegaan met de wetenschap dat op 11 januari de mon teur wel weer langs zal komen. Om niets aan het toeval over te laten hebben we de gehele mid dag op de bank voor de deur gezeten om de monteur niet mis te lopen. Tussendoor natuur lijk nog een paar keer gebeld om te vragen waar die monteur nu bleef. Hij zou immers tussen een en twee langskomen en het was natuurlijk al veel later. Om kwart voor vijf werd ons medegedeeld dat de monteur niet langs is geweest omdat hij niet alle onderdelen had meegenomen vanuit de werkplaats. Gelukkig was het koud en werd ons lichaam weer een beetje warm door het kook punt dat door het bloed werd bereikt. Hoe bestaat het, vraag je je dan af, dat er zoveel mis kan gaan bij een ogenschijnlijk simpel iets als het laten aanleggen van een telefoonlijn. Inmiddels hebben we de telefoonlijnen bij PTT Telecom in de afgelopen dagen behoorlijk belast maar een oplossing voor het aansluiten lijkt nog niet gevonden toen we dit stuk schreven. Klantenservice had toegezegd dat de monteur binnen drie dagen zou langskomen maar elke dag dat we weer contact zochten met ze, werd gemeld dat er nog geen nieuwe planafspraak was gemaakt. Het lijkt wel of de planafdeling van PTT Telecom in Rotterdam is gehuisvest. We hopen dat onze lijn inmiddels werkt maar voor spellingen doen we niet meer. PSV - Ajax Al een paar keer hebben we jullie gemeld dat we als OFA absoluut ontevreden zijn over het gerin ge aantal kaarten dat beschikbaar is voor Ajax- supporters voor de wedstrijd PSV - Ajax. Als excuus voert PSV aan dat het stadion verbouwd wordt, waardoor er minder gasten ontvangen kunnen worden. Het betreft hier dan natuurlijk niet de gasten op de balkonnetjes van de sky- boxen. In november stuurden wij reeds een brief naar alle betrokkenen om ons ongenoegen ken baar te maken. Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat de KNVB een aantal alternatieve speeldagen heeft aangeboden aan de clubs. Helaas was op elke datum die door de KNVB werd voorgesteld wel wat aan te merken, zodat deze wedstrijd tijdens het schrijven van dit stuk nog steeds op de speelkalender staat. Het laat ste nieuws is dat Ajax geweigerd heeft om naar het wedstrijdoverleg te gaan zolang het bod van 400 kaarten nog op tafel ligt. 400 kaarten is slechts 1,4% van de stadioncapaciteit! Daarnaast vinden we het ook onbegrijpelijk dat een 'klassieker' gespeeld wordt op een donder dagavond. Voor de fans die meereizen betekent dit dat er weer een snippermiddag opgenomen moet worden. We hopen dat de actualiteit dit stuk heeft achterhaald en er een goede oplos sing is gevonden in de tussentijd. 4 de ajax ster nr. 28

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 4