Zangles in de winterstop (2) Op de oproep van Ajacied Jacco om in de win terstop wat songs te gaan instuderen hebben zo'n 30 Ajacieden gereageerd. Niet al te veel, maar toch voldoende om dit initiatief door te zet ten. Ajax daarentegen heeft tot het ter perse gaan van deze DAS nog niets van zich laten horen, ondanks dat Frank Kales had toegezegd begin januari te zullen reageren op het verzoek van Jacco om de Zuidzijde van de Arena als oefen ruimte te mogen gebruiken. Ook Michael van Praag heeft op ditzelfde verzoek nog niets van zich laten horen. Waarschijnlijk heeft het op 1 april a.s. te openen voetbalcollege in Oost-West Timboektoe voor de heren een hogere prioriteit. Optimistisch als Jacco is, blijft hij voorlopig nog wel even proberen van één van de beide Ajax- bazen de gevraagde toestemming te krijgen. De oproep voor meezingende supporters blijft voorlopig nog van kracht. Gegadigden kunnen zich op vak 127 bij Jacco melden of zich per e- mail bij hem opgeven (jeckyll@dds.nl). Ook kan een briefje naar onze postbus worden gestuurd, die wij dan aan hem zullen doorzenden. Bekendmaking winnaar prijsvraag nieuwe klassieke Ajax-song In totaal 30 inzendingen hebben we mogen ont vangen, lezen, zingen en beoordelen. Van deze 30 kwamen er 17 direct al niet in aanmerking voor "klassieke Ajax-song" omdat: - 3 hiervan betrekking hadden op spelers (en die zijn zo weer vertrokken); - 1 hiervan in de categorie anti-feyenoord liede ren valt (altijd leuk, daar niet van); - 1 hiervan anti-Arena is (komt eigenlijk vier jaar te laat); - 1 hiervan anti-spelers-die-na-de-wedstrijd-niet- groeten is (in ieder geval origineel); - 7 hiervan "te Joods" zijn om door een heel sta dion te zullen worden meegezongen; - 4 hiervan te moeilijk zijn, we kunnen onmoge lijk met 45.000 man en vrouw driemaal per week gaan oefenen. Mogelijk dat deze songs ooit nog eens via Jacco's zanggroep in circulatie kunnen worden gebracht. Blijven er dus nog dertien liederen over, waar van er drie met kop en schouders boven de rest uitstaken. Deze drie zijn door een speciaal hier voor in het leven geroepen 'deskundigenpanel' op tekstinhoud, melodie en meezingbaarheid getoetst en van een cijfer voorzien. Na een nek- aan-nek race werd de volgende song uiteinde lijk met minuscuul verschil tot winnaar gekozen: (Melodie "Brittania rule the waves") Mokums Ajax Wit rood wit en uniek Ajacieden zijn en blijven Trots publiek "De song straalt trots uit, heeft een zeer krachti ge melodie, is gemakkelijk mee te zingen en kan diverse malen worden herhaald", aldus het 'des kundigenpanel'. Wij als redactie sluiten ons hier bij aan en sturen het winnende componistenduo Angela en Hein voor de rest van hun leven een gratis exemplaar van iedere nieuwe DAS toe. Alle deelnemers aan deze prijsvraag bedanken we hartelijk voor hun bijdrage en de vele moeite die sommigen hiervoor hebben gedaan. Songs voor Chivu en Machlas Een voordeel van een prijsvraag is datje altijd niet verwachte inzendingen ontvangt, waarmee je iets kunt doen waar je vooraf geen rekening mee had gehouden. Zo ontvingen we van Ruud een lied voor onze Roemeense furie Christian Chivu. Het gaat als volgt: (Melodie: Opzij, opzij, opzij van Herman van Veen) Chivu, Chivu, Chivu Chivu slaat weer eens toe Is over elke aanvaller de baas Chivu. Chivu, Chivu Die man die wordt nooit moe Bij hem gaat elke spits heel gauw voor gaas Kijk hem springen koppen rennen vliegen glij den vallen en weer doorgaan Een gele of een rooie, laat Christian maar klooi en Hij pakt zo'n kaart alleen als het echt moet (dan hard klappen en roepen) CHIVU, CHIVU, CHIVU 38 de ajax ster nr. 28

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 38