als je dan toch een nieuw stadion wil laten bou wen, betrek dat dan in de aandelenemissie. Dan krijg je veel meer geld binnen, want een stadion is een uitstekende investering. En het is boven dien ook nog eens je EIGEN stadion. Zonder dat American Football' gezeik. Zonder dat concer ten gezeik. Etc, etc, etc. Nu hebben ze voor het (internationaal gezien) schijntje van 230 miljoen een stadion laten bouwen dat niet eens aan de belangrijkste voorwaarden voor voetbal voldoet. Want een goed voetbalveld is toch het minste wat je nodig hebt om Ajax-voetbal te kunnen spelen. En daarmee hebben we de deur naar de Europese top dicht gedaan. En zolang we in de Arena spelen zal daar ook geen verbetering in komen. Hoe lang laten we ons nog in de luren leggen? Wat moet er gebeuren om iedereen wak ker te schudden? Want als we zo doorgaan, dan kunnen we bij het buitenlands voetbal 'genieten' van o.a. Ajax Cape Town en niet meer van Ajax Amsterdam. En dan te bedenken dat John de Mol onlangs is binnengehaald door het bestuur. Waarom denk je? Omdat voetbalsupporters binnen nu en tien(!) jaar strak geregisseerde figuranten zijn. En als het aan het huidige bestuur ligt, bij Ajax eerst. Natuurlijk je krijgt straks geld als je naar wedstrij den van Ajax gaat, want je bent dan een soort werknemer. En iedereen die niet door de audi ties heen komt? Nou die krijgt gewoon een soort stadionverbod. Want dan ben je niet welkom meer bij Ajax. Dan ben je een afvallige. Het wordt eens tijd dat we daar tegen in verweer gaan komen. En niet nog eens een paar jaartjes wach ten. Want DAN is het TE LAAT. We weten alle maal wat er moet veranderen, ook het bestuur weet dat. Maar dat is niet in hun belang. Want wat zij willen, dat heeft niets meer met Ajax te maken. En als ze dan toch zonodig trendsettend willen zijn, dan worden ze maar bestuurslid bij AC Milan, Barcelona, etc. Maar die moeten ze niet, want die weten wel wat belangrijk is: de sup porters. Want wij met z'n allen, wij zijn Ajax en niet alleen het bestuur. En zo kunnen we nog wel een tijdje doorgaan, maar waar het NU om gaat is dat we bereid zijn om ons Ajax niet zonder slag of stoot op te geven. En dat we laten zien dat we het niet meer pikken. En om te beginnen zou een demonstratie bij de hoofdingang van de Arena een belangrijke stap zijn in de goede rich ting. Of moeten we soms weer wachten, wach ten tot het te laat is? Wat willen we dan? We wil len dat het huidige bestuur de dag na het berei ken van de honderdjarige leeftijd van Ajax (18 maart 2000) plaats maakt voor een nieuw bestuur. En dat een bestuur bij Ajax niet langer kan aanblijven dan acht jaar. Bovendien moet tij dens de winterstop een technisch directeur worden aangesteld die boven de trainer staat. Jan Wouters moet plaats maken voor een nieuwe trainer (bijv. Vasovic), want hij kan het niet waar maken bij Ajax. De balans van 1999 siaat voor Jan te negatief uit. Hij weet niet hoe hij Ajax kan laten voetballen zoals Ajax. Wat dat betreft had Morten Olsen mogen blijven. Die is toch alleen maar geslachtofferd door het bestuur. In overleg met Johan Cruijff moet worden bepaald welke acties worden ondernomen om het straat voetbal in Nederland weer nieuw leven in te bla zen. Dit moet in overleg met plaatselijke overhe den, want die bepalen de ruimte die jongeren heb ben en waar dat kan plaatsvinden. Dit is de achil leshiel van Ajax. Investeren in buitenlandse C-clubs levert Ajax-1 geen spelers op van de klasse die nodig is voor Ajax. Dit geld kan beter besteed wor den in Nederland. En producten die je via Ajax- Direct (een privé-onderneming van een derde die niet eens behoorlijk zijn rekeningen betaalt) kunt kopen zijn VEEL TE DUUR (prijs/kwaliteit-verhou ding). Je moet omzet maken. Proberen zo veel mogelijk Ajax-producten te verkopen. En niet Ajax- producten proberen zo duur mogelijk te verkopen. Via DAS of de OFAzou het mogelijk moeten zijn om een dergelijke demonstratie te organiseren. DIT MOET ZONDER GEWELD! Anders verliezen we alsnog. Aan onderwerpen als de combi-kaart komen we dan niet toe, maar dat is in dit verband van secundair belang. Want als Ajax zo doorgaat, dan wil je straks niet eens meer naar wedstrijden toe. DAS en/of OFA, doe hier iets mee, want het gaat helemaal fout en straks krijg je geen kans meer om er nog wat aan te doen. Andrew (125). Thanks Hail Hail Ajax!!! I would like to thank DAS for the wonderful review that you gave to our fanzine Tiocfaidh Ar La. It must be one of the best reviews that we have ever recei ved. Thank you. Your online fanzine is very, very impressive. We will do a review of the site for our next edition. Maybe we could also have some kind of interview with your editors as well. I will send some questions for you to answer if you are willing to be interviewed for TAL. Please let us know if you are willing to be interviewed. Okay, that's all for now but I hope that you will get in touch soon and that we can build the friendship between our fans. Cheers Eck (for TAL). Naschrift redactie: No thanks at ail, it was a ple asure for us to do the review. Your questions are already been answered and send to you by mail. de ajax ster nr. 28 37

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 37