CD N C O O O "O WIJ "Telefoon voor de heer Waldheim!" Slechts weinigen zullen de oproep van de voormalige komiek Freek de Jonge op die bewuste septemberavond in 1989 hebben gehoord. Het Ajax-bestuur had, in een poging de feestvreugde te verhogen, gemeend De Jonge de vrijheid te geven zijn "invallen" vrij te geven aan het volk. Wij, als zeer kritische luisteraars van Vak O, hadden het echter wel gehoord en konden hier de humor wel van inzien. Dat de avond een volstrekt andere wending zou nemen hield niemand op dat ogenblik voor mogelijk. De humor, normaal toch een handelsmerk van de F-Side, was die avond ver te zoeken. Of toch niet? Een staaf trof de Oostenrijkse doelman op het hoofd, waarna deze in elkaar zakte en de wedstrijd een voortijdig einde kreeg. Eén ding moet ik onze vrienden van de overkant na geven. De keuze had slechter gekund. Oostenrijkers behoren niet tot mijn "vrienden". De landgenoten van de voormalige schilder A.H. houden er meningen op na die niet helemaal stroken met die van normale mensen. Zodoende werd er wel een klein beetje gegniffeld op vak O. In deze tijd van stilte rond het balspel, waarin slechts meldingen over het afkicken op Cuba van de Jim Morrison van het voetbal de voorpagina's halen, valt het niet mee iets zinnigs te verzinnen. Toch was er iets waar ik mij de afgelopen weken vreselijk over heb opgewonden. Onze sponsor ABN-AMRO kwam op een vreemde wijze in het nieuws. Zoals waarschijnlijk bij iedereen bekend, heeft de rechts extremistische Jorg Haider een zeer groot deel van de stemmen bij de Oostenrijkse verkiezingen gekregen. Wat heeft dat nu met het voetbal te maken hoor ik eenieder denken. Daar heeft u ook helemaal gelijk in, ware het niet dat onze shirtsponsor op een vreemde manier in verband gebracht is met deze aanhanger van de hierboven reeds gememoreerde schilder. In een poging minderheden op een effectieve wijze het mensenrechten in elk land hoog op de agenda staat, schaamt onze "partner" er zich niet voor om methoden uit de kast te halen, waarvan de voormalige schilder zich ooit ook eens bediend heeft. Waren het niet diezelfde banken die hem destijds in staat stelden zijn oorlogsmachine op te bouwen en draaiende te houden. Nu gaat het te ver om gelijk het verband te leggen tussen onze sponsor en de holocaust die in de veertiger jaren heeft plaatsgevonden, maar waar rook is, is vuur. Ik vind dat onze club zichzelf best eens de vraag mag stellen of men met deze sponsor niet een geheel verkeerde weg inslaat. Een bank die zich er niet voor schaamt, in een tijd dat de winst alsmaar blijft groeien, duizenden banen te schrappen, past m.i. niet bij het imago dat Ajax wil uitstralen. Bi- i land uit te werken zou "de bank" een ingenieus plan ontworpen hebben. "Echte" Oostenrijkers zullen een extra bedrag aan kinderbijslag ontvangen. De ABN-AMRO zou hiervoor een ingenieus plan ontworpen hebben dat via investeringen in Nederland gefinancieerd zou worden. Ik vraag mij af hoe het Ajax-bestuurons uit kan leggen hoe het komt dat onze sponsor op zo een mensonterende wijze in het nieuws komt. In een tijd dat 32 de ajax ster nr. 28

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 32