17 zaterdagochtend wel raden. Drie femtosecon- den later is de wedstrijd uitverkocht. Het spreekt voor zich dat wij fel tegenstander zijn van dit soort schimmige regelingen. Ajax behoort de schaarse kaarten op de minst oneer lijke wijze te verdelen, waarbij de positie van de voorrang-uitkaarthouders wat ons betreft niet ter discussie staat. Wij vinden het schandalig dat Ajax via bevriende circuits op slinkse wijze het aantal kaarten via de Ticketbox minimaliseert, waardoor de waarde van de uitkaart wordt gere duceerd tot een lot in een loterij met vrijwel lou ter "nieten". Ook Ajax-directeur Frank Kales ziet inmiddels de onrechtvaardigheid van de gang van zaken in, en heeft aangekondigd in te zullen grijpen. Het lijkt ons een mooie testcase voor de direc teur om te laten zien wie er werkelijk de baas is bij Ajax. I Actie tegen combi-reizen We mogen er gevoeglijk vanuit gaan dat elke supporter weet dat de landelijke acties tegen de verplichte combi-regeling in december op het nippertje zijn afgelast. De BOVS en KNVB wis ten te elfder ure overeenstemming te bereiken over de combi-wedstrijden in de tweede helft van de competitie. Voor Ajax zouden dit zijn de wed strijden tegen feyenoord, FC Utrecht, psv en FC Twente. Ook heeft de KNVB toegezegd met de clubs in overleg te treden om 10% van de sta dioncapaciteit te reserveren voor uitbezoekers en zal dit in de licentievoorwaarden opnemen. Voor de Ajax-supporters zal de KNVB zich hard gaan maken om voor de wedstrijd tegen feye noord nog dit seizoen 500 kaarten extra ter beschikking te stellen (dit is het onderste vak in de kuip). Vice-voorzitter van FC Utrecht Jan van de Kant en veiligheidsman Cor Willemse heb ben reeds toegezegd dat zij na de verbouwing van de Galgenwaard de capaciteit van het bezoekersvak drastisch zullen vergroten richting de gevraagde tien procent. FC Twente heeft bekend gemaakt volgend seizoen de capaciteit van het bezoekersvak uit te breiden van 900 tot 1300 plaatsen. Kortom, er lijkt zich een positie ve ontwikkeling af te tekenen maar enige ach terdocht blijft op zijn plaats. Eerst zien en dan geloven is het motto van de (on)georganiseerde supporters die op 28 januari opnieuw een besluit hebben genomen over verdere acties. De bur gemeesters hebben een sleutelpositie in het geheel en kunnen nog roet in het eten gooien. Als zij toch besluiten om onbeduidende wed strijdjes tot risicoduel te bestempelen en daar mee combi-vervoer verplicht stellen, dan rest supporters niets anders dan het actiemiddel van de burgerlijke ongehoorzaamheid. Oftewel, zon der kaartje op eigen gelegenheid naar de uit wedstrijd reizen. Het valt te hopen dat de BOVS deze dringende boodschap op 2 februari tijdens het burgemeestersoverleg duidelijk heeft weten te maken. I Nagekomen bericht: enkele uren voor onze deadline bereikte ons het bericht dat er twee extra combireizen voor Ajax-suppor ters in het verschiet liggen. Geheel tegen eerder gedane beloftes in worden Ajacieden bij de uitwedstrijden naar Vitesse en Den Bosch ook opgezadeld met een verplichte combi. Dit betekent dat wij in december opzettelijk foutief zijn geïnformeerd, zodat wij zouden instemmen om de acties op te schorten. Bestuurslid Mirra van de BOVS iegt van niets te weten, maar volgens beleidsmedewerker v/d Muijsenberg zou de SVA voor beide wedstrijden een combi-reis hebben geadviseerd. Dit betekent dat SVA de actie waaraan zij mondeling solidariteit mee betuigde, op achterbakse wijze heeft ondergraven. Mocht dit inderdaad het geval zijn dan heeft de SVA definitief voor ons afgedaan en vragen wij ons wederom af wat supporters nog bij deze onbetrouwbare ver eniging te zoeken hebben. Het spreekt voor zich dat wij ons met hand en tand tegen deze onnodige combireizen zullen gaan verzetten. De SVA was niet bereikbaar voor commentaar I I duitse blitz-krieg op komst? Het EK werpt zijn schaduwen vooruit en op 23 februari moet het Nederlands elftal de zoveelste poging doen om Frank Rijkaard aan zijn eerste overwinning als bondscoach te helpen. In Amsterdam moet het allemaal gaan gebeuren. Ook buiten de grasmat schijnt er volop geoefend te moeten worden. De EK- organisatie, de poli tie maar ook de supporters mogen proefdraaien in deze generale repetitie. Naar verwachting zul len zo'n 500 tot 1000 duitse voetbalsupporters van de hardste soort een bezoek gaan brengen aan Amsterdam. Dat dit geen beleefdheidsbe zoek zal zijn is zo langzamerhand ook bij de Nederlandse harde kern supporters doorgedron gen, zodat er nu voorzichtig gezocht lijkt te wor den naar samenwerkingsverbanden waarvoor de onderlinge vetes tijdelijk opzij gezet moeten wor den. Volgens de laatste berichten zouden er zelfs al geheime besprekingen zijn geweest tussen de ajax ster nr. 28

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 17