Het grootste deel gaat naar de voorrang-uit kaarthouders en de enkele kaarten die dan nog over zijn mogen bij Gods gratie via de Ticketbox worden verloot onder de normale uitkaarthou ders. Opeens gooit onderling overleg tussen Ajax en de gemeentepolitie Heerenveen roet in het eten. Gezamenlijk wordt de conclusie getrokken dat het eigenlijk veel handiger is als een zo groot mogelijk aantal supporters met een bus wordt vervoerd. Ajax besluit de spelregels voor de kaartverkoop eigenhandig aan te pas sen en schuift een groot aantal kaarten door naar de veredelde busmaatschappij van Axios. De gewone uitkaarthouder weet van niets maar heeft wel het nakijken. Uiteindelijk slagen slechts 49 supporters erin om via de Ticketbox een kaart te bemachtigen. Politiecoördinator Sjoerd de Bos uit Heerenveen geeft desgevraagd de gang van zaken volmon dig toe. De politie heeft Ajax laten weten dat zij ondanks de vrije reismogelijkheid toch een ster ke voorkeur heeft om zoveel mogelijk Ajax-sup- porters per bus aangeleverd te krijgen. Met suc ces heeft men van Ajax gedaan weten te krijgen dat minimaal 50% (dit is de ondergrens voor de politie Heerenveen) van de supporters per bus komt. Wei geeft De Bos aan dat er in de toe komst meer maatwerk richting supporters gele verd zal worden. Voor ons blijft de vraag wat men hieronder verstaat als vastgehouden blijft worden aan allerlei vervoersregels. 1 Idiote kaartverdeling (2) psv-Ajax Met de EK-verbouwing van het psv-stadion wilde het op de een of andere manier maar niet vlotten. Haast vanzelfsprekend werden de pro blemen afgewenteld op de uitbezoekers die geacht werden genoegen te nemen met 400 kaarten in plaats van het normale aantal van 1300. Ook het wedstrijdschema lijkt vooraf al op een vertraging te hebben ingespeeld, want "toe vallig" moesten de drie clubs met de grootste aanhang (Ajax, feyenoord en FC Utrecht) alle maal in dezelfde periode naar eindhoven. Zowel Ajax als feyenoord hebben het eerste bod van 400 kaarten verontwaardigd van de hand gewe zen, waarna psv het bod ijlings verhoogde tot 800. Nog steeds onvoldoende naar onze mening. Desondanks is Ajax akkoord gegaan. Een woordvoerder van Ajax: "We zijn niet geluk kig met 800 kaarten, maar we snappen dat in deze situatie niet meer mogelijk is". Hoezo, niet meer mogelijk? Er resteren nog enkele duizen den vrije plaatsen en met wat meer goede wil (of misschien druk) was hier best nog wel meer uit te halen. Wat ons betreft had Ajax zelfs de 800 kaarten mogen weigeren. Als klap op de vuurpijl slaagt psv erin om de helft van de extra kosten van 100.000 voor veiligheidsvoorzieningen af te wentelen op Ajax, feyenoord en de KNVB (16,7% per partij), feye noord berekent de kosten door aan de eigen supporters, terwijl Michiel Menting laat weten dat Ajax hiervan af ziet. Deze bewering kunnen we niet rijmen met de prijsstelling. Supporters van feyenoord betalen 72 voor een treincom- bi, terwijl de kassa voor de Ajacieden 75 aan geeft. Voor de toegangskaarten brengt psv 35 in rekening, zodat we er vanuit moeten gaan dat ook de Ajax-supporters op een of andere wijze meebetalen aan de vertraging. De EK-organisa- tie blijft vreemd genoeg volledig buiten schot. Als schrale pleister op de wonde kondigt psv aan dat de capaciteit van het bezoekersvak met ingang van het komende seizoen wordt vergroot van 1300 naar 1600 plaatsen. En dat is volgens ons nog steeds aanzienlijk minder dan tien pro cent. I Idiote kaartverdeling (3) nogmaals psv- Ajax Tandenknarsend rekenen we snel uit dat van de 800 kaarten er 250 naar de voorranguitkaart- houders zullen gaan. Er blijven nog 550 kaar ten over voor ongeveer 800 punten van de Ticketbox, dat wordt weer de bekende loterij. Deze logica wordt niet door Ajax gevolgd, waar één of andere knurft heeft besloten dat opnieuw de stichting Axios eenderde van de resterende kaarten mag inpikken voor supporters die toe vallig met de bus reizen. Er lijkt een beleid te worden gevoerd dat supporters die vrijwillig een bus instappen worden beloond met een grotere kans op een kaart bij topwedstrijden. We krijgen nu de kromme situatie dat er drie soorten sup porters onderscheiden kunnen worden. Het crème-de-la-crème bestaat uit de kleine groep supporters van ongeveer 250 personen die altijd meereizen, dit zijn de zogenaamde voorrang- uitkaarthouders. Het tweede echelon reist met Axios mee, waarbij de kaartverdeling deels door voorinschrijving en deels door het oncon troleerbare ons-kent-ons principe plaatsvindt. De resterende kaartkruimels worden verdeeld onder de gewone uitkaarthouders. Zij mogen zich zenuwtrekkend bij de Ticketbox melden met de stille hoop eindelijk eens iemand te treffen die de kaart precies op atoomtijd 9.00 uur door het apparaat weet te halen. Gezien het feit dat de meeste winkeliers stekeblind, stokdoof en a- technisch zijn en bovendien zwaar aan Parkinson leiden, laat zich de situatie op een 16 de ajax ster nr. 28

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 16