kort IMIlUYfi I DAS fietstocht op komst! Op zondag 2 april 2000, en dat is geen verlate 1 april-grap, wordt er door DAS een fietstocht georganiseerd langs allerlei plaatsen die een rol hebben gespeeld in de Ajax-geschiedenis. Houdt deze datum daarom vrij in je agenda. Een routebeschrijving en aanvullende informatie ver schijnt in de volgende DAS. I Stanley Menzo geen voorzitter van de SVA Het wil maar niet vlotten om oud-spelers bij het supporterswereldje te betrekken. Weigerde eerst Danny Blind na dringend advies van Ajax voor de eer om het eerste lid te worden van de OFA, dit keer was het de beurt aan Stanley Menzo. Van besturen weet Stanley alles, alleen was de SVA vergeten dat het besturen van een vliegtuig net even iets anders is dan het bestu ren van een vereniging. De keeper in ruste kon dan ook niet anders dan het aanbod van de SVA om voorzitter te worden afwijzen, zodat de sup portersvereniging nog steeds op zoek is naar een aansprekende voorzitter. I Nieuwjaarstoespraak Kuiper F-Side moet weg! Ook dit jaar sloeg de nieuwjaarsflinkheid in de vorm van ferme uitspraken bij een nieuwjaar stoespraak weer genadeloos toe. Dit keer wist de Amsterdamse hoofdcommissaris Jelle Kuiper alle ogen op zich gericht en dat wilde hij weten ook. Helaas speelde een niet ontdekte millenni umbug in het voorste en achterste hersenkwab hem parten, waardoor het spraakorgaan als een ongeleid projectiel de ene na de andere onge nuanceerde uitspraak uitbraakte over de F-Side. Volgens Kuiper zou de criminele organisatie van de F-Side weer verspreid moeten worden over het stadion. Ook brabbelde de visionair nog wat over het verbieden van het bezoek aan uitwed strijden, maar krachtdadig optreden van woord voerder Wilting voorkwam erger. De Triviantkoning die net zijn zoveelste instruc tiefilmpje had volgeschoten vanaf het dak van De Europeesche Verzekeringsmaatschappij (zie DAS 27) sleepte de nauwelijks tegenstribbelen de Clouseau persoonlijk achter de coulissen en sloeg hem met een Monopoly-spel buiten wes ten. Het aanbod van de redactie om de heer Kuiper, nu hij toch buiten bewustzijn was, op kosten van de DAS-lezers met spoed te laten behandelen door F-Doctors (zie DAS 23) werd in dank aanvaard. Uit de volledig verkalkte sche del van Kuiper zijn inmiddels enkele kilo's over tollig hersenweefsel weggeschraapt die aan de plaatselijke kiloknaller ter beschikking zijn gesteld. De heer Kuiper maakt het naar omstan digheden redelijk en moet nog enige weken vegeteren op de intensive care van het AMC. Ook Ajax was verrast door de uitspraken van de opperhopman en zegt bij monde van Erol Erdogan dat er geen enkele aanleiding is om de F-Side op te heffen. Een op de bekende inter netsite van Ajax-Mania (www.ajaxmania.com) gehouden enquête wijst uit dat bijna 90% van de 700 ondervraagden vindt dat de F-Side moet blijven. Voor de tien procent voorstemmers heeft de redactie al enkele tientallen vaten met vers beton ingekocht. I Idiote kaartverdeling (1) Heerenveen - Ajax De wedstrijd Heerenveen-Ajax van 2 februari 2000 is nu niet direct een wedstrijd waarbij de hoogste alarmfase wordt afgekondigd. Alle betrokkenen lijken het roerend eens te zijn dat een verplichte combi volstrekt overbodig is. Alleen over het aantal kaarten kunnen we onmo gelijk tevreden zijn. Slechts 395 kaarten zijn er te verdelen onder de Ajacieden en dat is nog minder dan 3% van de stadioncapaciteit. de ajax ster nr, 28 15

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 15