f "Dankzij deze man heeft Ajax bij zijn supporters veel goodwill verspeeld en in veel gevallen is dit niet meer goed te maken. de ajax ster nr. 28 overgemaakt vanaf een bedrijfs- of een privé- rekening. Is dat laatste het geval dan zou dhr. Van Os zich persoonlijk hebben verrijkt met de verkoop van enkele topspelers. Het feit dat hij over een frequent gebruikte rekening bij een vage bank op de Kaaimaneilanden beschikt, doet mij het ergste vrezen.' 'Toen ik de volgende dag arri veerde kwam ik dhr. Kales tegen. Hij was zojuist door zoge- j naamd begeleid vervoer afgezet 4 en maakte een wat verwarde indruk. Ik moest zelfs opzij sprin gen voor het achteruit rijdende witte busje, waaruit nog snel een jVjL"* broeder in witte jas sprong die dhr. Kales een potje pillen met daarop in grote letters 'Prozac' in de hand druk te. Hij voegde hem de volgende tekst toe: 'leder uur eentje innemen hè ouwe, en niet vergeten anders komen we je zo weer ophalen.' Na het nuttigen van een pilletje leek dhr. Kales ineens te beseffen waar hij was en vertrok resoluut rich ting de Ajax-kantoren. Het spreekt vanzelf dat ik besloot deze dag te besteden aan een onderzoek naar de gan gen van de man die in zijn eentje de hoofddirectie van Ajax vormt. Naar aanleiding van dit vreemde voorval kon ik me niet aan de indruk onttrekken dat er een blinde vlek moest zijn in de carrière van deze persoon.' 'Mijn jarenlange ervaring als organisatie-advi seur heeft me geleerd dat mensen in de top van het bedrijfsleven geen echte vrienden hebben, alleen 'relaties' en vijanden. Wanneer een onder zoek dreigt vast te lopen, bijvoorbeeld bij gebrek aan medewerking, wil ik nog wel eens een beroep doen op deze laatste categorie. Dhr. Kales blijkt met name als basketballer de nodi ge vijanden te hebben gemaakt. Een voormali ge Nederlandse topspeler (tegenwoordig pre sentator bij een sportprogramma) die niet met naam genoemd wilde worden, verklaarde dat dhr. Kales vroeger vlak voor de wedstrijd bij de sporthal werd afgeleverd door een Hortsik-busje en na het laatste fluitsignaal direct weer werd meegenomen. Tijdens het spel stormde hij als een mastodont met het schuim op de bek over het veld. Dankzij dhr. Kales heeft menige tan darts goed verdiend aan het inzetten van stift- tanden, om nog maar te zwijgen van de orthope disten die de gebroken armen en benen moes ten zetten als het hem weer eens te kwaad was geworden. Onder de diverse teams uit die tijd rezen zo de vermoedens over Frank Kales en het duurde niet lang of hij luisterde naar de bij naam 'Napoleon' (n.a.v. het Hortsik-busje).' 'Na verder speurwerk kon ik niet anders dan con cluderen dat dhr. Kales een omvangrijk psychia trisch verleden heeft. Met andere woorden: die blinde vlek wordt gevormd door een langdurig verblijf in de Mesdag-kliniek, het Pieter Baan Centrum en de gesloten inrichting van het AMC. Of de sollicitatiecommissie van Ajax hiervan op de hoogte was doet nauwelijks ter zake, al moet dat haast wel het geval geweest zijn, want hij zal toendertijd ook met een busje zijn afgeleverd. Op zich is het te waarderen dat het bestuur zich zo inzet voor de integratie van psychiatrische patiënten, maar in dit geval is men toch wel enigszins doorge schoten. Men laat deze man de meest vreemde plannen lanceren en uitvoeren zonder hem terug te fluiten. Het leed is helaas al gele den. Dankzij deze man heeft Ajax bij zijn supporters veel goodwill verspeeld en in veel gevallen is dit niet meer goed te maken. Zo zou het ontbinden van het kortge leden gesloten contract met Adidas tot een juridisch steekspel leiden, waar de Nederlandse advocatuur tot in een lengte van jaren een dik belegde boterham aan overhoudt.' 'Dan heb ik het nog niet gehad over de spelers. Zij moeten sinds enige tijd rondtuffen in suffe Japanse middenklassers en reken maar dat ze daar niet blij mee zijn. Het schijnt zelfs zo erg te zijn dat zij het niet zo nauw nemen met inparke ren om daarmee schade te veroorzaken aan het rijdend materieel om zo voor enige dagen ver lost te zijn van hun trutschutter met jarretelaan- drijving. Ik hou mijn hart vast voor de dag waar op de contracten voor de televisierechten gete kend moeten worden. Ik heb veel meegemaakt en heb zelfs lang gedacht dat ik alles wel zo'n beetje had gezien, maar wat ik hier heb aange troffen slaat alles. Een behandelend geneesheer van het Pieter Baan Centrum heeft zich tegen over mij laten ontvallen, dat toen men er een maal achter was hoe dhr. Kales behandeld 12

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 12