^adviesbureau Tango, Strandbal Partners kwam er op neer dat we werden weggestopt in een veredelde bezemkast. Daarbij kwam nog dat de toegezegde stukken er niet waren (en pas twee dagen later bezorgd zouden worden) en dus restte mij niets anders dan de eerste dag een beetje over het complex rond te wandelen.' Rond het middaguur liep ik door de parkeerga rage en ik zag dhr. Van Os in een splinternieu we BMW vertrekken voor waarschijnlijk een zakenlunch. Omdat ik het hele zaakje al behoor lijk vond stinken zag ik dit gegeven als een ver trekpunt voor mijn onderzoek. Het was mij reeds bekend dat in het verleden meerdere voormali ge Ajacieden zijn vertrokken nadat zij het tijdens de salarisonderhandelingen niet eens konden worden met dhr. Van Os, om het maar voorzich tig uit te drukken. Die middag ben ik wat gaan rondbellen en heb ik een aantal zaakwaarne mers van spelers gesproken. Zij bevestigden dat Van Os, als het om het bedrijf Ajax gaat, erg op degentjes is. Ik vond dit opvallend, juist omdat hij het in de privé-sfeer nogal breed laat hangen. Een telefoontje naar BMW-dealer Wiesmeier leverde meer op dan ik kon vermoeden. Dhr. Van Os komt zo ongeveer als de asbakjes vol zijn een nieuwe BMW halen, uiteraard voorzien van alle extra's. Met dit gegeven ben ik verder gegaan.' 'Omdat ik behalve van organisaties ook nog enig verstand heb van voetbal, had ik ai kunnen con stateren dat de kwaliteit van de spelersgroep in de loop der jaren behoorlijk is uitgehold. Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat dhr. Van Os voor een dubbeltje op de eerste rang heeft wil len plaatsnemen. Hoewel ik het niet hard kan maken lijkt het er sterk op dat hij dat gedaan heeft om in een dure hobby te voorzien, name lijk het rondrijden in peperdure BMW's. Wat bespaard wordt op spelerssalarissen kan immers worden uitgegeven aan andere zaken. Nogmaals, ik kan dit niet hard maken, omdat de stukken die mij ter beschikking stonden zeer summier waren. Bovendien kreeg ik geen inza ge in de financiële administratie. Niettemin was voor mij de cirkel rond. Ik beschouw het als zeer kwalijk dat een bedrijf als Ajax beknibbelt op spe- lêrssalarissen, zeker als bestuursleden vervol gens van het bespaarde geld in dure auto's gaan rondrijden. Het kapitaal van een voetbalclub hoort op het veld te staan en niet in de parkeer garage van de Arena. Eigenlijk moet nog worden uitgezocht of het geld naar de BMW-dealer is de ajax ster nr. 28 11

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 2000 | | pagina 11