Ben jij al van de OFA? Telefonische bereikbaarheid Als alles goed gegaan is dan zijn we inmiddels telefonisch bereikbaar op het volgende nummer 020-6008698. Hoe we de telefoon gaan bemannen is nog niet duidelijk. Waarschijnlijk zullen we op twee avonden in de week een tele fonisch spreekuur houden en buiten deze tijden via de voicemail de telefoon 'beantwoorden'. Indien nodig zullen we je dan later terugbellen. Uiteraard zijn we ook bereikbaar via e-mail: info@ofa.nl. Amstelcupwedstrijd Roda JC - Ajax Op 29 januari 2000 zal Ajax tegen Roda JC een wedstrijd spelen in het kader van de Amstelcup. Wij zijn momenteel aan het onderzoeken of we een aantal van onze leden per bus kunnen ver voeren naar deze wedstrijd. We proberen hier bij tevens een toegangskaart aan te bieden voor de wedstrijd. Wanneer alle details bekend zijn zullen we je informeren over de reismogelijkheid. OFA Bulletin Tijdens de winterstop zal je, tenminste als je lid bent van de OFA, de eerste editie van onze nieuwsbrief ontvangen. Wat de uiteindelijke naam gaat worden is nog niet bekend maar als werktitel gebruiken we OFA Bulletin. Het is de bedoeling dat deze nieuwsbrief elk kwartaal aan al onze leden wordt toegezonden. Met de geboorte van ons eigen blad zullen de twee pagina's die we tot nu toe in DAS mochten plaat sen komen te vervallen. De eerste contacten met een drukker/copyshop zijn inmiddels gelegd en een grove indeling van artikelen die we gaan plaatsen is al gereed. Wij danken de redactie van DAS voor het ter beschikking stellen van de ruimte in de afgelopen maanden om je op de hoogte te houden van onze activiteiten. Als laatste wensen wij je prettige kerstdagen en millenniumwisseling toe met Ajax bovenaan in het linkerrijtje bij Studio Het bestuur IK MELD MIJ AAN ALS LID VAN DE ONAFHANKELIJKE FANCLUB AJAX Deze antwoordkaart invullen en opsturen naar: Onafhankelijke Fanclub Ajax Postbus 14656 1001 LD Amsterdam Achternaam: Adres: Voornaam: Postcode/Woonplaats: Geboortedatum: Geslacht:m/v E-mail:. Telefoon: Bank-/Gironummer: Handtekening: Ik heb wel/geen seizoenkaart vak: Hierbij verleent aanvrager tot wederopzegging machtiging aan de OFA om van zijn/haar hierboven vermelde rekening (geen spaarreke ning) de jaarlijks te betalen contributie van 25,- af te schrijven. De OFA staat ingeschreven te Amsterdam onder K.V.K.nummer 33307018.Gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Na ontvangst van jouw antwoordkaart sturen wij zo spoedig mogelijk een bevestiging. de ajax ster nr. 27 7

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 7