rriE! +++ACTIE! +++ACTIE! +++ACTIE! +++ACTIE! +++ACTIE! slechte weersomstandigheden met 400 sup porters opdagen voor een demonstratieve optocht van het Centraal Station naar Spangen, waar de hoofdtribune werd bestormd. Voor de wedstrijd Heerenveen - feyenoord moeten de rotterdammers het doen met 375 kaarten, zodat ook hier een oproep is gedaan aan supporters om zonder kaartje naar Heerenveen af te reizen uit protest tegen het belachelijk lage aantal. FC Twente - Ajax verboden? Zoals bekend richt de actie zich niet alleen tegen de verplichte combi-reizen, maar ook tegen de steeds kleinere hoeveelheden kaar ten die ter beschikking worden gesteld aan bezoekers. Alleen met het instellen van een verplichte 10%-regeling kan dit verschijnsel een halt worden toegeroepen, anders krijgen we straks de ridicule situatie dat 250 zorgvul dig geselecteerde elite-supporters mee mogen naar een feyenoord-Ajax. Wij hebben dit punt zwaar laten meewegen in het overleg over de wedstrijd FC Twente - Ajax. Ajax veegt dit punt van tafel door erop te wijzen dat alleen de uit wedstrijden tegen psv en feyenoord zijn uitver kocht. Waar Ajax dit vandaan haalt, begrijpen we niet. Tweewekelijks staat immers op Teletekst dat er weer een uitwedstrijd voor Ajax-supporters is uitverkocht. En dat ondanks dat slechts de beperkte groep uitkaarthouders in de gelegenheid wordt gesteld om een kaart te kopen. Desondanks begint het ontmoedi gingsbeleid voor uitwedstrijden zijn vruchten steeds meer af te werpen, want voor een steeds grotere groep supporters hoeft al het ingewikkelde gedoe om aan kaarten te komen allang niet meer. Als logisch gevolg van ons standpunt hebben wij gevraagd om extra kaarten te verkopen voor het Ajax-vak in Enschede, voor het geval dat er supporters meedoen aan de actie die geen kaart hebben kunnen kopen. Dit blijkt een brug te ver te zijn en men weigert mede werking te verlenen. Ook burgemeester Mans doet enkele dagen later een duit in het zakje door vast te blijven houden aan de bus-combi, alsof de actie nu juist niet is opgezet om uit protest niet in de bus te stappen. Inderdaad, ook Mans behoort tot de grote groep burge meesters die niet reageerde op eerder verzon den brieven, zodat de man waarschijnlijk geen flauw benul heeft waar de actie over gaat. Door de toenemende onzekerheid over het aantal actievoerende Ajacieden groeit de vrees voor een onbeheersbare situatie in Enschede, waar toevallig ook nog een koop zondag wordt gehouden. Wij gaan er op dit moment (7 december) van uit dat de wedstrijd verboden zal gaan worden. In dat geval over wegen wij de actie te verplaatsen naar een andere voetbalwedstrijd, bijvoorbeeld FC Utrecht - psv. Actiebereidheid Ajacieden Supporters reageerden over het algemeen positief op de aangekondigde acties. Een groot aantal Ajacieden heeft ons laten weten volledig achter de acties te staan. Toch blijven wij ons verbazen over een kleine groep zeur pieten die weliswaar allemaal beweren achter de actie te staan, maar intussen een oeverlo ze discussie op Internet met elkaar opstart. Hamvraag hierbij is op welke wijze men de reeds betaalde kaarten van Axios in handen krijgt zodat er alsnog in de eigen auto gestapt kan worden richting Enschede. Het spreekt voor zich dat Axios, als verlengstuk van Ajax, er niet over piekert de kaarten op een eerder moment te overhandigen aan supporters. Doen ze het wel, dan zullen de combi-bussen leeg zijn. Supporters die wat verder kijken dan hun neus lang is, weten dat het volstrekt onbe langrijk is of er wel of geen kaartje is. Zij weten dat het eventueel missen van één wedstrijd opweegt tegen het niet kunnen bijwonen van talloze wedstrijden in de toekomst omdat er weinig kaarten zijn of vanwege de onbetaal baarheid. Wij doen nogmaals een beroep op de Ajacieden om solidair te zijn met de goede zaak. Ook in de komende maanden zullen wij in samenwerking met andere ongeorganiseer den (inclusief de fanzines) actie gaan voeren om onze eisen kracht bij te zetten. Het succes van de actie wordt grotendeels bepaald door de mate waarin Ajacieden solidair willen zijn! de ajax ster nr. 27 5

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 5