Op één dag 13 mille scnaae in treinen Lijk hoorbaar toen de stinkende massa razendsnel werd verdeeld onder de Amsterdammers. Bij de tweede regel van het "Sinterklaas Kapoentje" kwa men de Spaanse vrienden in het schootsveld en werden als op com mando direct onder vuur genomen. Het spervuur van kolen miste zijn uit werking niet. De ketelmuziek staakte onmiddellijk, de Goedheiligman verl oor zijn mijter en de Zwarte Pieten verbleekten om even later als kegels omver te tuimelen. Het publiek reageerde woedend en gooide op zijn beurt met bierglazen naar de Amsterdammers die hierop erg laconiek reageerden. De stunt was geslaagd en daar ging het om. Met veel kunst en vliegwerk behaalde Ajax een knappe 3-2 overwinning en de ongeveer 200 meegereisde supporters keerden in een feest stemming huiswaarts. Na weer een lange wan deling kwamen zij op een volkomen uitgestor ven stationnetje terecht en volgens de dienst regeling kon dat voorlopig nog wel even voort duren. Tijd genoeg om de hongerige magen te vullen in het nabijgelegen Chinese restaurant. Het was een enorme drukte in het restaurant. Alle tafels waren bezet en er werd smakelijk gegeten. Stoïcijns kijkende Chinese obers zweef den met schalen vol dampende gerechten door de zaak. In het midden van de zaak aan een lange tafel bevond zich een groot gezelschap dat gezien de lege schalen bijna was uitgege ten. De nestor van de familie stond op en baan de zich door de supporters een weg richting toi let. Dit was een buitenkansje voor Schele Peter, die al enige tijd de zaak in loerde naar een vrije plaats. De Schele beschikte over een haast zie kelijke afwijking in zijn consumptiegedrag. Hij legde een sterke voorkeur aan de dag voor reeds aangevreten en weggegooide etenswaren die het liefst uit de vuilnisbak werden gevist. Met deze misselijkmakende gewoonte slaagde hij er telkens weer in om zijn omgeving te shockeren. Voor de Ajax-fans was dit echter een bron van vermaak, dat met hilarisch genoegen grieze lend werd aangezien. Tot verbijstering van het Limburgse gezelschap schoof Schele aan tafel alsof het de gewoonste zaak van de wereld was. Met een routineuze blik werd de dis getaxeerd op eetbare restan ten en zo begon De Schele smakelijk verder te eten met het nog halfvolle bami-bord van de toi- letganger. Kreten van ongeloof en afschuw deerden de ongenode gast in het geheel niet. Enkele momenten later werd met vaste hand een schaal half afgekloven saté-stolpjes met daaromheen gebruikte servetten binnen hand bereik gebracht. Zichtbaar genietend peuzelde De Schele de vleesrestanten van de stokjes af. Gegil van afschuw begeleide het tafereel, alhoe- Van onze parlementaire redactie DEN HAAG, donderdag De Nederlandse Spoorwe gen hebben de schade uitge rekend die voetbalsuppor ters op één dag (5 dec. 1976) aan het rollend materieel hebben toegebracht. Die schade bedroeg der- tfonduizendzevenhonderd gulden. De specificatie: 5.600 aan materiaalkosten, 4.300 aan loonkosten voor reparatie en 3.800 aan af- schrijving en rente als ge volg van het buiten dienst stellen van treinen. Deze cijfers hebben de mi nisters Van Agt (Justitie) en Westerterp (Verkeer) giste ren aan het GPV-kamerlid P. Jongeling doen toekomen. Die had er schriftelijk om gevraagd. De bewindslieden schrij ven dat het meestal erg moeilijk is, uit te vissen wie er aan het vandalisme heeft deelgenomen en wie wat heeft vernield. Waar moge lijk is zal echter worden ge tracht de schade op de schul digen te verhalen. Inmiddels is een interde partementale commissie in het leven geroepen die maat regelen moet bedenken te gen de toenemende verniel zucht van voetballiefheb bers. De belanghebbende voetbalorganisaties zullen bij het óverleg wordeü be trokken. wel dit ook door de overvliegende goudvissen veroor zaakt kon worden die onverlaten uit bet aquari um hadden gevist. Enkele minuten later had De Schele de hele tafel voor zich alleen en heeft zich geheel kunnen uitleven. De andere supporters prefereerden een verse hap en hestelden bij het afhaalgedeelte meters kroe poek, tientallen loempia's en porties saté. De keu ken draaide overuren en vanuit een doorgeefluik werden de gereedgekomen bestellingen in hoog tempo doorgeschoven naar de wachtende sup porters die zich vol overgave op het voedsel stort ten. Bij de kassa was het ronduit rustig. Sterker nog, de laatste klant die afrekende was de woe dende nestor van het eetgezelschap. De Chinese kassier verkeerde ongetwijfeld in de veronder stelling dat deze vreemde westerlingen gewend waren om na afloop te betalen en maakte zich weinig zorgen. Ongeveer twintig minuten later meldde zich een hijgende Ajacied aan de deur, die buiten adem vertelde dat de trein was gearriveerd en op het punt van vertrekken stond. Zelden zal een res taurant sneller zijn leeggestroomd. Een horde nog nasmakkende Amsterdammers maakte dat 2ij wegkwam, het Chinese personeel in verbijste ring achterlatend. Vanuit de rijdende trein was nog net te zien, hoe het personeel een vergeefse poging deed om rennend verhaal te halen op de eetpiraten. Bijna een jaar later, we schrijven september 1977, speelde Ajax opnieuw in Kerkrade. Lekker gemaakt door de legendarische schransparty van een jaar ervoor, wilden veel supporters de Chinese gastvrijheid wel eens met eigen mond proeven. Nog voor het laatste fluitsignaal snelde een hongerige massa linea recta naar het res taurant. De eigenaar had nu zijn voorzorgsmaat regelen genomen. Er was een klein contingent Bruce Lee-achtigen gemobiliseerd die met stok ken en bezems klaarstonden om de vraatzuchti ge sprinkhanenplaag te weren. Een politiemacht voorkwam de confrontatie, de Chinezen moesten het doen met een morele overwinning. Dat jaar werd Ajax met 4-1 volledig weggespeeld door een ontketend Roda JC. de ajax ster nr. 27 55

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 55