Voetbalsupporters sloegen weer toe Van een onzer verslaggevers UTRECHT, maandag De voetbalsupporters zijn gisteren weer ianig tekeer- gegaan in enkele treinen. Door aanhangers van (ai- weer) FC Utrecht, FC Twen te en Ajax werden grote ver nielingen aangericht. Dq grootste grief van de NS hierbij is, dat de onverla ten het vervoeren van ande re treinreizigers vrijwel on mogelijk maken. Ajax-aan- hangers gingen op de terug reis vanuit Kerkrade zelfs zo tekeer, dat de NS in Den Bosch andere passagiers waarschuwde, deze trein maarte laten passeren. "Hoe gekker, hoe beter", dat was zo'n beetje het motto van de eerste gene ratie F-Siders in de zeven tiger jaren. Bén van de zonderlinge specialitei ten bestond uit het op het veld smijten van de meest mallotige voorwerpen. Oudere lezers herinneren zich ongetwijfeld een foto van Ruud Geels met twee varkenspoten in zijn han den (zie DAS 6). Hier was al een breed scala van bizarre voorwerpen aan vooraf gegaan, van brood jes kroket en worsten tot en met fietsbellen en zelfs een wekker. Niet alle meegenomen voorwerpen haalden het veld. Fossiele suppoosten hoekten incidenteel een succesje door een toevallige inbeslagname. Zo belandde een duikbril met daaraan vastgebonden een grijnzend kunstge bit nooit op de groene grasmat, maar wel op het politiebureau IJ-tunnel. De reis op Sinterklaasdag 1976 naar Kerkrade bood een uitstekende gelegenheid om wat vage ideeën in de praktijk te brengen. Supporter G. bad nog wel wat creatieve gedachtekronkels over en meldde zich bij een supermarkt in Osdorp met een triest verbaal over een honge rige veestapel in de nabijgelegen kinderboerde rij. Een tot tranen geroerde bedrijfsleider was gevoelig voor het dierenleed en doneerde gul. Enige tijd later verliet C. de supermarkt, dezelf de als die van de varkenspoten, met een tot de rand toe gevulde bananendoos en een loodzwa re vuilniszak. De inhoud bestond uit talloze bloemkolen, rode en witte kolen, bananen, tomaten en komkommers. Nagenoeg alle etens waren verkeerden in verregaande staat van ontbinding. Op het Centraal Station werd bet groenteafval door de zich verzamelende suppor ters met gejuich ontvangen, alhoewel niemand de smurrie ook maar één kans gaf zelfs maar in de buurt van het stadion te komen. Aan de altijd lastige spoorwegpolitie lag het in ieder 54 geval niet. Een bars verzoek om de inhoud vat de vuilniszak te mogen bekijken, werd even later gevolgd door een bevel om de zak onmiddelljjis dicht te knopen. Niemand vroeg zich af wat ds bedoeling hiervan was en het groentenassorti werd achteloos in het bagagerek geplaatst. Na tientallen kilometers sporen hing er een penetr ante rottingsgeur in het treinstel. Alleen een vhegenzwerm ontbrak nog, maar dat had mee:? met de winterse temperatuur te maken. Na enke le overstaps bereikte het chemisch transport eindelijk Kerkrade, waarna een stevige wande ling naar Kaalheide volgde. Zo'n tachtig Ajacieden, aangevoerd door twee supporters met het afval, meldden zich zonder kaart bij het sta dion. De kassa's waren geopend en de kaarten kostten een habbekrats, maar het was destijds een erezaak om ten minste één glippoging te wagen. Betalen voor de goedkoopste jongensrang kon later altijd nog. Het kostte geen enkele moeite om binnen te komen. Integendeel zelfs, de suppoosten hielpen nog net niet met tillen, maar als het ze gevraagd zou worden dan was dit geen enkel probleem. "Personeel, personeel" riep de met de bananen- doos zeulende supporter. Gedienstig deed de man een pas zijwaarts en maakte ruimte. "Pe pe-pe-pe-pe-ersoneel", riep de met de vuilniszak slepende supporter Guus die door zijn stotter- handicap vaak wat langdradig van stof was. Eer blik op zijn merkwaardige zwarte leren hand schoenen zonder vingers maar mét metalen punten zou toch enige achterdocht moeten wek ken. Zo niet voor de brave goedgelovige Limburgse suppoosten die zo te zien zelfs het bestaan van Sinterklaas niet zouden betwisten. De tientallen supporters die volgden mompelden ook tot het personeel te horen, maar hadden behalve een Ajax-sjaal weinig omhanden. Het maakte de suppoost weinig uit. Vriendelijk knik kend gebaarde de man dat de groep mocht door lopen. Via de onderzijde van de onoverdekte staantribune werd de tweede suppoost bereikt. Deze man, die de toegang tot het overdekte gedeelte moest bewaken, was al even bereidwil- lig, zodat de groep in slechts twee minuten een prachtig gratis plekje had veroverd tussen de Roda-aanhang. Nu was het wachten op een geschikt doelwit waarbij de Roda-keeper het hoogst op het ver langlijstje stond. Een buitenkansje deed het strijdplan wijzigen, want uit het niets kwam een Zwarte Heten orkest met een Sinterklaas de sin- telbaan opzetten om het publiek op te warmen. Dichter en dichter naderde de muzikale stoet! Het "Zie ginds komt de stoomboot" was al duide- de ajax ster nr. 27

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 54