spelers bang zijn om fouten te maken, want dan worden ze verrot gescholden door de trainer. Spelers moeten volgens een door de trainer voorgekauwd systeem spelen, waarbij niets mag en alles moet. Dat zie ik terug in het veld. Natuurlijk zullen spelers niet hun mond open doen in de pers en zullen ze zich schikken in het technisch beleid van de club. Maar waarom laten spelers als Dean Gorré en Frank en Ronald de Boer zich dan zo kritisch uit in de pers en zeg gen ze dingen die met elkaar overeenkomen en die momenteel nog steeds terugkeren tijdens wedstrijden? Dat spelers hun mond pas open doen als ze weg zijn bij Ajax is vrij normaal. Dat zegt niets over de inhoud van hun kritiek. Hoe denkt u dat 'wij' als supporters ons voelen Als je 25 uur per dag met de club bezig bent en je ziet dat ALLES al een kaartenhuis in elkaar don dert, dan wil je natuurlijk iets doen om de club te helpen. Het vertrouwen in de Arena en het bestuur van Ajax is de laatste tijd flink afgeno men, dat heeft u ongetwijfeld gemerkt. Maar wat de laatste jaren met Ajax is gebeurd, kan door de supporters niet geaccepteerd worden. Als 'wij' vinden dat er slecht gespeeld wordt en dat het beleid niet klopt, mogen wij dat zeggen. Als wij vinden dat we de spelers moeten laten merken dat er bedroevend slecht gespeeld wordt en dat we nu, na ruim 3 jaar. toch wel weer eens iets Ajax-waardigs verwachten, kan niemand daar begrip voor opbrengen en worden wij, van Zuid, veroordeeld voor ons gedrag. Natuurlijk staan we voor meer dan 100% achter ONZE club en blijven we ze onvoorwaardelijk trouw. Maar naast supporters hebben ook de spelers, trainers en bestuursle den van Ajax hun verplichtingen die ze moeten nakomen. De club draait namelijk om spelers, supporters en de interactie tussen hen. Zonder supporters in het stadion of voor de tv blijft er geen sponsor meer over die Ajax financieel steunt. Denk daar maar eens over na. Misschien kunnen onze spelers na de wedstrijd het fatsoen opbrengen om de supporters te bedanken voor hun steun. DAT is namelijk altijd kenmerkend geweest voor de Ajax-cultuur, en DAT ontbreekt momenteel, zoals zovele factoren! Steeds vaker komt het voor dat wedstrijden tijdelijk gestaakt worden vanwege spreekkoren van de tribune. Ik kan u verzekeren dat het een kwestie van tijd is dat een wedstrijd definitief gestaakt zal worden, want wij supporters voelen ons niet altijd even betrokken bij het geheel en moeten machteloos toekijken hoe de clubcultuur definitief verloren gaat. Wij supporters doen alles om dit te voor komen, met alle gevolgen van dien. De OFA is een logische ontwikkeling als je kijkt naar wat er de laatste jaren met ONZE club gebeurd is. De laatste tijd blijft u bewust op de achtergrond. In de media zien of horen wij u ook mondjesmaat. Maar ik vraag me openlijk af of Jan Wouters pas weggaat als Ajax de achterstand op p$v heeft zien toenemen en een aantal plaatsen op de ranglijst gezakt is, zodat er wéér een seizoen vergooid is, met alle (financiële?) gevolgen van dien.... ledereen ziet nu al in dat de combinatie Ajax-Jan Wouters er één is, die geen garantie is voor succes. En dat is juist hetgeen waar Ajax behoefte aan heeft. Al is het succes zonder prijs.... Ik ben erg benieuwd wat u met deze noodbrief gaat doen. Met vriendelijke groeten, Rodger Lahr. Gedicht De tijd gaat dringen We zijn al veel te laat Als het gaat om zingen Als 't de steun aangaat Toen in De Meer Gezellig in 't vak Ging je lekker tekeer Compleet uitje dak Maar de commercie die kwam De Meer die ging plat Tegelijk Ajax' ziel ontnam Bij het vertrek uit de stad Weg was 't knusse Vindt je 't raar Het grote geld kwam ertussen De ArenA was daar Van Praag zorgde voor franje De sfeer was kapot Voor de bobo champagne Voor de fan een stadionverbod Het gezang verstomde Haast nergens meer geluid Waar de rest 't verdomde Bleef de sfeer toch op Zuid Wat ik nou zou wensen... Weer gewoon als 1 man Kom op nou toch mensen Achter Ajax Amsterdam! Dennis, Vak 428. de ajax ster nr. 27 51

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 51