+++ACTIE! +++ACTIE! +++ACTIE! Op het moment van dit schrijven (7 december) staan we aan de vooravond van de acties bij de wedstrijd FC Twente - Ajax. Acties die eigenlijk overbodig zouden moeten zijn, maar na twee maanden "onderhandelen" is er nau welijks resultaat geboekt. Met pamfletten heb ben wij eerder al verslag hierover gedaan. Kort samengevat komt het erop neer dat er inci denteel wat combi-reizen bij verschillende clubs zijn vervallen, maar dat er weinig con crete resultaten zijn behaald. Tekenend is dat de meeste burgemeesters niet eens de moei te hebben genomen om te reageren op brie ven van de onderhandelaars van de BOVS. Slechts de burgemeesters van Breda en Rot terdam hebben het fatsoen kunnen opbrengen om brieven te beantwoorden. Er kan niet anders worden geconcludeerd dat KNVB. clubs en overheid geprobeerd hebben de angel uit het conflict te trekken door bepaalde wedstrijden plotseling als vrij vervoer te bestempelen. Een kinderhand is gauw gevuld moet hier de gedachte zijn geweest. Andere clubs Het maatwerk kan dus toch, zou je zeggen. Van harte gaat het niet zoals FC Utrecht-sup porters mochten ervaren. Bij de levensgevaar lijke wedstrijd Cambuur-FC Utrecht was men de Utrechters tegemoet gekomen met een ver edelde buscombi. De Utrechters accepteerden dit bod en mochten met eigen auto naar een parkeerplaats reizen op 7 kilometer van het stadion. Welgeteld één bus werd er door de gemeente Leeuwarden ingezet om ongeveer 250 Utrechters naar het stadion te vervoeren. Sommigen hebben drie kwartier moeten wach ten. "Eens maar nooit weer", dat was de terechte conclusie van de fans. Ook bij Willem II - FC Utrecht was de "lokale driehoek" tan denknarsend tegemoet gekomen aan de eis voor vrij vervoer. De politie zette ruim 120 agenten in die op weinig subtiele wijze wraak namen. Zij hadden opdracht gekregen om groepjes van meer dan twee supporters of stil staande supporters uiteen te jagen. Het zero- tolerance beleid werd door de fanatieke Tilburgse agenten verdedigd door erop te wij zen dat dit nu eenmaal de consequentie is voor supporters die met vrij vervoer komen. Dat belooft veel voor de toekomst in Tilburg, feyenoord-supporters kwamen ondanks de de ajax ster nr. 27

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 4