kort HII4UVH I Blue Brother filmt supporters buiten Arena Dat Blue Brother in de Arena met ontelbare camera's nadrukkelijk aanwezig is, is algemeen bekend. Nieuw is dat de nieuwsgierige camera's ook het gebied ver buiten de Arena bestrijken. Met name het gebied bij station Bijlmer is inte ressant, vooral door het grote aantal supporters dat zich daar voor elke wedstrijd verzamelt. Vanaf het hoge dak van De Europeesche Verzekeringsmaatschappij worden supporters tegenwoordig systematisch gefilmd. Het bereik van de camera's reikt tot en met de mobiele toi letten onder het station. Ook de zone aan de achterzijde van het station en rondom café de Kleine Arena valt binnen het bereik van de camera. Hoe zit dit nu precies? Wij vroegen De Europeesche om commentaar. De heer Zwezerijnen van Algemene Zaken is voor com mentaar onbereikbaar, maar zijn assistente geeft aan dat de zaak erg gevoelig ligt en buiten de publiciteit moet blijven. Aangegeven wordt dat er vorige maand een aantal voorzieningen op het dak is aangebracht om het filmen mogelijk te maken. De Europeesche wil hier geen rucht baarheid aan geven omdat men bevreesd is voor supportersacties. Met name twee nabijge legen dochtermaatschappijen die 24 uur per dag zijn bemand zijn een makkelijk doelwit voor actievoerders. Enkele dagen later confronteren wij de heer Zwezerijnen met de uitlatingen en vragen nadere informatie. Voor hem is het filmen van supporters volledig nieuw, ook wordt ont kend dat er op het dak aanpassingen zijn uitge voerd. Verder commentaar wordt geweigerd aangezien dit het beleid van de Europeesche is bij dit soort zaken. Aansluitend hebben wij politiewoordvoerder Klaas Wilting om commentaar gevraagd: DAS: "Klopt het dat er vanaf het dak van De Europeesche supporters worden gefilmd die voor het station Bijlmer verzamelen?" Wilting: "Wij zullen nooit aangeven of er gefilmd wordt en vanaf welke plaats. In het verleden hebben wij ook altijd bij ontruimingen en kra kersacties gefilmd. De beelden worden na afloop altijd vernietigd als er geen rottigheid is uitge haald." de aiax ster nr. 27 DAS: "Voor zover ons bekend hebben zich bij de wedstrijd tegen FC Utrecht geen ongeregeldhe den voorgedaan. Kunt u bevestigen dat de gemaakte filmbeelden inmiddels zijn vernietigd?" Wilting: "Dat weet ik niet, hierover moet ik navraag doen. Kunt u mij later terugbellen?" Enkele dagen later, na enkele vergeefse pogin gen Wilting: "Wij filmen op gezette tijden en verder doen wij hierover geen mededelingen. U moet ook bedenken dat wij beelden als instructie materiaal gebruiken." Dick Jol (door Silvan) Twee dagen voordat Dick Jol door Tukkerse sup porters tijdens Twente-feyenoord weer eens ver baal met de grond gelijk werd gemaakt, liep ik hem tijdens een lezing in Den Oever tegen het lijf. Dat leek mij een goede gelegenheid om hem eens een paar vragen te stellen. Een van veel Haagse humor voorziene Jol vond dit geen enkel probleem en stond mij te woord alsof hij me al jaren kende. Jol bekende dat ook hij zich in toe nemende mate ergert aan de "k****r-Jol" en "Dick Jol h*****jong" spreekkoren, en zelfs zoveel dat hij zich zo langzamerhand begint af te vragen of hij niet gewoon moet stoppen met fluiten. En dat terwijl hij het scheidsrechteren op zich nog steeds het leukste vindt dat er is. Van het ooit eens door Ajax-fans gestartte "Dick Jol kent de uitslag al" en de vele bankbiljetten waar mee Ajacieden tijdens een Volendam-Ajax naar hem wapperden, zag hij de humor wel in. "Aan dat soort spreekkoren en acties stoor ik mij absoluut niet, dat moet gewoon kunnen. Eigenlijk is dat nog wel leuk ook", aldus Jol. Op de vraag of zijn auto wel eens het doelwit van vandalen is geweest, was het antwoord "meer dere malen zelfs". Waarop hij toevoegde dat hem dat bij Ajax gelukkig nog nooit was overko men. Het kenteken van zijn auto noterend merk te ik daarop droogjes op dat dat waarschijnlijk ook wel nooit zou gebeuren. Tot slot toonde ik hem nog de Afsluiter uit DAS 26, waarop een verdekte verwijzing stond naar het beroep van scheidsrechter Van Dijk's moeder. Een lichtelijk grinnikende Jol gaf toe dat dat in zijn beleving nog wel kon, het gaat er per slot van rekening ook een beetje om hoe je de boodschap brengt. 45

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 45