13 Een ieder die wel eens op vakantie op een of ander Grieks eiland is geweest kan lyrisch worden over het heerlijke eten dat daar geserveerd wordt. Hoe ze het ook proberen eenmaal thuisgekomen, de salade smaakt net even weer anders. Ikzelf breng de meeste vakanties door in Italië en zoals de tomaten daar smaken, is met niks te vergelij ken. Toegegeven, onze komkommers en tomaten zien er veel mooier uit, maar waar het hem echt om gaat, de smaak, daar kunnen wij niet aan tip pen. Hoe dat komt, daar zal bijna iedereen een antwoord op kunnen geven. Groente onder de blote hemel gekweekt smaakt namelijk veel lek kerder dan de kunstmatig opgepepte producten uit ons Westland. Toen ik voor het eerst naar Ajax ging was alleen de eretribune overdekt en als het regende werden de meeste mensen zeiknat. Jaren later hebben mensen die waarschijnlijk nooit in de regen hebben moeten staan beslist dat dit over moest zijn. Nooit meer dat zalige gevoel, zoals bij de legendarische wedstrijd op 8 oktober 1988 tegen psv in een halfvol Olympisch Stadion. De gestaag neerkletterende regen had ons tot op het bot verkleumd, maar dit gaf wel een ongekend saamhorigheidsgevoel dat uniek te noemen is en specifiek is voor voetbal. De twee-nul overwinning en de in het water gesmoorde terugspeelbal van eric gerets zullen aan dit gevoel ongetwijfeld debet zijn geweest. Ouderen onder ons zullen ongetwij feld het heroïsche duel uit 1969 herinneren aan de Bosporus, waarin Ajax op een totaal onderge lopen veld Fenerbahge met nul-twee in de mod der deed bijten. Als ik mijn plakboek van destijds opensla zie ik toenmalige helden als Tonnie Pronk, Klaas Nuninga, Piet Keizer en Bennie Muller vol ledig onder de modder het veld verlaten. In de loop der jaren hebben diezelfde mensen die nooit in de regen hebben gestaan er voor gezorgd, dat de dingen die het voetbal juist voor de gewone man zo herkenbaar maken, langzaam maar zeker aan het verdwijnen zijn. Wellicht maakt het ook nie mand iets uit wat Jan met de Pet er van vindt. Was het niet juist de heer Van Praag zelf die ooit eens meende dat Ajax geen Amsterdams club meer de ajax ster nr. 27 was maar een Nederlandse en daarmee eigen lijk aangaf schijt te hebben aan al die mensen (veelal Amsterdammers) die Ajax in de loop der jaren "in the blind" gesteund hebben. Het vertrek uit de Meer met daaraan gekoppeld de door de ABN-wolf in schaapskleren-AMRO zo gepushte bouw van de Arena, is er één geweest die ons weinig geluk heeft gebracht. Het van elke vorm van gezelligheid gespeende bouwwerk maakt elke keer weer duidelijk dat het ten ene male niet geschikt is om als voetbalstadion te dienen. Voor de bouw reeds een aanvang had genomen werd reeds gewaarschuwd dat, mocht de grasmat niet verschoven kunnen worden, er grote problemen konden ontstaan. Het San Siro stadion was hier van het grote voorbeeld. De Heidemij wist het allemaal beter. Wij ook inmiddels. Toen de mat voor de dertiende of veertiende maal verwisseld was, deed het pijn aan je ogen. Het leek wel of er iemand met een fluoriserende verfspray tekeer was gegaan. Inmiddels is de oplossing gevonden. Deze heet "kunstgras". Ja u leest het goed, één van de meest heilige elementen uit het edele voetbal spel, het veld, gaat men ons nu ook al ontne men. Stukje bij beetje worden wij steeds meer klaargestoomd om als keurig toekijkvee dienst te doen. Uit de regen, in de warmte, natje en droogje binnen handbereik, met de metro voor de deur afgezet, door een steward met een Colgate-smile van oor tot oor naar je plaats begeleid, worden wij afgeserveerd. Uiteindelijk zal er een product overblijven dat even smakeloos zal zijn als de tomaten en kom kommers uit het hierboven genoemde Westland. Welke gek heeft het nou ooit in zijn hoofd gehaald om aan deze onzalige operatie te begin nen? Ik hoop oprecht dat de neergaande curve nog even aan blijft houden. Wellicht duiken de toeschouwersaantallen weer onder de twintig duizend en blijkt het bespelen van de Arena niet meer rendabel te zijn. Tegen die tijd weet ik dan nog wel een mooi stadion te vinden op histori sche grond met een perfecte grasmat van echt gras!!!

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 13