ingelijst aan Tuan, vak 116. de komen. Spreekkoren (5) Beste DAS, geachte mede-Joden, Om tegemoet te komen aan de wensen van alle supporters die graag hun mening over de scheidsrechter willen uiten hebben we het volgende compromis bedacht: "Hi- Ha- Hoerenjong". De "Hi-Ha-Honde-lullers" en "Hoerenjong-ers" komen hierin beide aan bod. En bovendien is het origineel. Dan kunnen we elkaar tenminste weer gewoon aankijken en hoeft er niemand meer te zeiken over de ander.Tijdens de 'wedstrijd' tegen Utrecht wer den we enigzins verrast door "Van Huiten fijne vent". Een slogan die zelfs bij onze meest bek akte kennissen die zetelen op de hoofd-tribune (de F-Side is de Eretribune) zeer goed viel. Nou hadden we met Van Huiten weinig te klagen, maar waar we eigenlijk naar toe willen is dat we dit soort positieve teksten met een cynische bij klank ook heel goed kunnen gebruiken als we het niet eens zijn met de scheidsrechter. Toegegeven, het zal even wennen zijn, maar het getuigt zeker van originaliteit en andere sides zullen dit ook niet zo snel over kunnen nemen. Want cynisme is AMSTERDAMS erfgoed. Andere sides zullen het nooit op onze manier uit hun strot kunnen krijgen want, tja daar zijn wij nou eenmaal AMSTERDAMMERS voor. Zeker nu we zo vlak voor de 'december-acties' zitten is het nu de tijd om ons allemaal (alle sides) eens van een positieve kant te laten zien aan de bui tenwereld. Want dat kan ons belangrijkste wapen gaan worden in de strijd om als voetbal supporter nu eindelijk eens normaal behandeld te worden. Realiseer je dat als er gedurende een periode geen noemenswaardige problemen zijn (lees: problemen die de media halen) we het grote publiek (en dus politiek) steeds meer op onze hand krijgen. De halsstarrige houding van de KNVB zal dan steeds meer in hun nadeel gaan werken. Gezien het belang van het voet bal voor ons land (buiten Amsterdam ook de rest van Nederland) zou het zelfs niet eens gek zijn om een politieke partij voor voetbal-supporters op te richten. In iedere branche is men er van doordrongen datje bestaat bij gratie van je klan ten, behalve in de voetbal-branche. Het woord klant kennen ze niet eens. Wel het woord spon sor, en die worden dan ook vertroeteld op een manier waar je niet goed van wordt. Zonder sup porters is er ook geen voetbal! Zonder voetbal (lees: Ajax) heeft Nederland ook geen uitstraling. En juist die uitstraling hebben de harde koppen' gebruikt om het EK naar Nederland te halen. Dat zou nu eens tot die 'harde koppen' moeten door dringen. En zo kunnen we onze acties ook omschrijven als de strijd tussen de 'harde ker nen' en de 'harde koppen'. Het zou zelfs mooi zijn (als het kan) als de december-acties zouden worden afgesloten door een grote gezamenlijke bijeenkomst van alle sides, waarbij alles soepei tjes verloopt. Dat zou zelfs CNN e.d. kunnen halen. Maar mischien is dit wel een te idealis tisch idee. Mede daarom roepen we ook suppor ters op die normaliter niet naar uitwedstrijden gaan om deel te nemen aan de acties in decem ber. En vooral de 'Oude Garde' van de diverse sides zal een belangrijke rol kunnen vervullen bij het ordentelijk laten verlopen van het een en ander. WANT DAAR HEBBEN WIJ ALLEMAAL BELANG BIJ!! Shalom, (sjaal om?!) Andrew Sjaakie en Olaf, vak 125. PS: onze voorletters staan niet voor ASO! Naschrift redactie: Bij het ter perse gaan van deze DAS zijn de acties inmiddels achter de rug. De afloop hiervan is ons (nog) onbe kend. Spreekkoren (6) Geachte redactie, In mijn reactie op het artikel in Het Parool van twee weken terug "Ajax schaamt zich voor zijn joden", schreef ik dat ik dat ten zeerste betwij felde. Afgelopen vrijdag (Ajax-Roda JC, red.) voelde ik mij niet thuis in mijn vak. Misschien schaamde ik mij wel. Gisteren las ik in De Volkskrant dat Jan Wouters zich diep schaam de. Het was mij niet opgevallen dat het sfeer team "Kanker-Jol" ritmisch ondersteunde. Mocht dit inderdaad het geval zijn geweest dan hoop ik dat het een vergissing was. Van je fouten kun je leren, vraag maar aan Erik Gerets. Gisteren las ik in DAS 26 op blz. 20 het stukje "Hi, Ha, Hondelul". In de inhoud daarvan kan ik mij hele maal terugvinden. "WEG MET HET HOEREN JONG, LEVE DE HONDENLUL!" Kunnen er onder dit motto geen vlugschriften op Zuid wor den verspreid met de oproep aan de supporters de scheids bij verkeerde beslissingen dit ken baar te maken door het (door de F-Side) weer in ere herstelde "Hi, Ha, Hondenlul!", ritmisch ondersteund door het sfeerteam? Jantje en ik en nog een heleboel meer kunnen dan weer met opgeheven hoofd de wedstrijd meebeleven. Ben Meijer. 12 de ajax ster nr. 27

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 12