11 En dan denk ik bijvoorbeeld aan NEC, Groningen, Den Haag, etc. uit. En het kan nog erger, want wat te denken van onze mensen die in die plaatsen wonen. Of een jonge groep F- Siders die bijvoorbeeld in Zwolle woont (f#%&moord-stad). Denk je dat die dan nog vei lig over straat kunnen met hun F-Side sterren op hun jas. De F-Side is berucht en dat willen we ook blijven. We willen toch zeker niet dat buitenstaanders ons gaan opleggen wat wel en niet kan. Dat bepalen we toch al jarenlang zelf. Moet je je voor de gein eens voorstellen wat er gebeurt als de f#%&moordenaars zich netjes gaan gedragen. Dan laten wij als Joden toch niet meer toe dat er nog f#%&moordenaars met hun cluppie meereizen. Want zo zijn wij ook! Nee, de F-Side is en moet berucht blijven, laat ze maar nachtmerries krijgen van ons. Want onze mensen die in het dagelijks leven hun eigen oorlogjes zelf moeten opknappen zijn dan een stuk veiliger. De mensen zullen ze respec teren en met rust laten. Of zijn de mensen die ons zo graag willen inperken zelf bereid om ze te hulp te komen en een soort 'Jood in nood- alarm' in te stellen? Nee hè, dat dacht ik al! En weet je wat, als je het er niet mee eens bent, dan roep je toch niks. Dat is je goed recht en we zullen je er echt niet minder om respecte ren. Zolang jemaar wel schreeuwt om Ajax aan te moedigen. Shalom (sjaal om?!), Andrew (125). PS: Dat staan op de Zuid-tribune kan een stuk beter. Of ben je soms bang dat je krent koud wordt? Naschrift redactie: Wij kunnen ons volledig vinden in de brief van Ralph die hieronder volgt. Het massaal uitschelden van een scheidsrechter zorgt echt niet voor ontzag bij andere sides. Daar moet je wat anders voor doen. Bijvoorbeeld weer eens met een mannetje of driehonderd "los" naar een uit wedstrijd gaan. Wie durft? Spreekkoren (3) Ik wil even reageren op de brief "Het belang van kankerjol". Andrew vindt dat wij dit moeten zeg gen, omdat hij zich anders nergens meer kan vertonen en omdat de F-Side bekend is gewor den met dit soort gedrag. Ik ben altijd in de ver onderstelling geweest, dat de F-Side een harde kern Ajacieden is geweest, die opkwam voor zijn club en dit op een vernieuwende manier wilde doen. Daardoor wilde zij zich onderschei den van de andere sides. De F-Side is beroemd geworden om haar liederen, de ludieke acties, het bouwen van een feestje (af en toe hoort hier een relletje bij) en vooral om haar manier van afscheid nemen van oud-spelers. De F-Side is berucht geworden om de grote rellen, het staaf- incident en de veldslag bij Beverwijk. Andrew zal er ook vast trots op wezen, dat de eerste dode een Ajacied was en dat dit nieuws over de hele wereld is gegaan. De F-Side zou juist weer ver nieuwend en de eerste zijn, als zij weer de "hi- ha-hondelul" of de "nare, nare man" terug bracht in het stadion. Terwijl elke andere club nog voor het 'hoerenjong', 'kankerjol' of 'teringlijer' kiest, zou de F-Side met alweer iets nieuws zijn geko men, ongeacht dat het een oude song is. Tot slot zegt Andrew, dat de kleine groepen F-Siders in andere steden zich niet meer op straat kunnen begeven als zij geen "kankerjol" roepen. Zij kun nen pas niet meer over straat lopen, als zij over stemd worden door een groep Utrecht-suppor ters tijdens Ajax-FC Utrecht. Goh, wat waren wij hard aan het zingen zeg. Het zal wel aan mijn oren liggen, maar ik heb niks gehoord. Dus voor taan met z'n allen je bek open en zingen!!! Groeten Ralph. Spreekkoren (4) Beste DAS, Ik lees normaal jullie blad met een korrel of wat aan zout in mijn hand. De meestal ironische en cynische humor vindt ik doorgaans prachtig en een lust voor het oog. Met de serieuze stukken ben ik het niet altijd eens maar daar wil ik het nu niet over hebben. In DAS 26 las ik op pagi na 20 het stuk "Hi Ha Hondelul". Ik sta hier vol ledig achter. Als Ajacieden hebben we het niet nodig om de teksten over te nemen die door gaans door de kakkerlakken en lampies worden gezongen. De politieke discussie die op dit moment gaande is over de spreekkoren aan het adres van de scheidsrechter is een teken dat de grens naderende is. Je moet er niet aan denken dat een gewonnen wedstrijd wordt omgezet in een nederlaag omdat wij als Ajacieden de scheidsrechter "alle goeds in zijn verdere (korte) leven" wensen. Zoals in DAS reeds werd geop perd is het ludieker indien wij met teksten als "nare man" de scheidsrechter attent maken op ontoelaatbaar gedrag jegens de Godenzonen. In het verleden heeft de F-Side bewezen dat zij creatief genoeg zijn om hier iets voor te verzin nen. Gewoonlijk gun ik onze "vrienden" uit r. en e. helemaal niets. Alleen de eventuele primeur van het mislopen van prijzen door de eigen aan hang mag van mij naar een van deze dorpen. Krantenkoppen als "Spreekkoren kosten p$v titelkansen" en "f#y#m@@rd door eigen aanhang uit Amstelcup" zouden bij mij de ajax ster nr. 27

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 11