oudere (en van een reusachtige snor voorziene) supporter Sjoerd daarentegen had andere nachtelijke plannen, zoals later zou blijken Omdat het zomerseizoen al voorbij was, viel er die avond niets te beleven in het Zandvoort van het zuiden. Eigenlijk leek het meer op een spookstad. Omdat de groep Ajacieden zingend door de verlaten straten marcheerde, hoorden de kasteleins ze al van een kilometer afstand aankomen. En dus hadden ze tijd genoeg om de bordjes "wegens 1 omstandigheden gesloten" voor de ramen te zetten, de lichten uit te draaien en de deuren op slot te doen. Uiteindelijk bleken er alleen nog een paar oude-mannetjes-kroegen open te zijn, zodat de slokdarmen in ieder geval nog een beetje hun nut konden bewijzen. Veel was er echter niet aan, en na een uurtje slap gezwets gingen de meesten een slaapplaats opzoeken De niet drinkende en dus broodnuchtere Rob liep met de enigszins aangeschoten supporters Sjoerd en Leo een hotelletje binnen. Om budgettaire redenen werd besloten een driepersoons-kamer te boeken, of eigenlijk een kamertje met drie in éénpersoons- bedden erin. Een -■ kwartiertje later lagen van links -b naar rechts gezien Sjoerd, Leo en Rob 13 te slapen. Althans, dat leek zo. Want J Rob kon om de een of andere reden de 511 slaap niet vatten. Net toen hij ?r dreigde weg te dommelen, hoorde hij iemand door het kamertje sluipen. In het vage maanlicht zag hij door zijn oogleden Sjoerd in de richting van het middelste bed sluipen. Tegelijk hoorde hij fluisteren: "Leo, Leo, schuif eens even op", waarop Leo terugfluisterde"Man, lazer op!". Sjoerd liet zich hierdoor echter niet weerhouden en ging verder met "Leo, schuif nou toch eens even op, we zijn toch vrienden?", waarop Leo antwoordde met "Ja, dat zijn we, en sodemieter nu maar op!". Een nauwelijks nog ademende Rob hoorde dit gefluisterde gesprek met een steeds groter wordende angst aan. Sjoerd zou na zijn blauwtje bij Leo toch niet naar zijn bed komen? Nadat Sjoerd nog een paar minuten tevergeefs had geprobeerd om toestemming te krijgen het bed met Leo te delen, draaide hij zich richting Rob's bed. Deze wist niet meer hoe hij het had en spande al zijn spieren om een strijd op leven en dood met snor remans aan te gaan. Leo was, aan diens gesnurk te horen, inmiddels in een diepe slaap gevallen. Van die kant kon niet veel steun meer verwacht worden. Sjoerd nam een moeilijke beslissing. Na een halve minuut, die voor Rob een half uur leek, draaide hij zich uiteindelijk om en liet zich in zijn eigen bed zakken. Het behoeft geen nader betoog dat Rob die nacht geen seconde meer heeft geslapen. Sjoerd zou zich die nacht immers nog kunnen bedenken Epiloog: Een paar weken later ontmoetten Rob en Sjoerd elkaar weer bij een thuiswedstrijd van Ajax. Sjoerd's vraag of Rob de volgende week gratis met hem mee wilde rijden naar Roda-Ajax werd door hem met een kort "nee, dankjewel" beantwoord, waarna hij zich tot stomme verbazing van de vragensteller snel uit de voeten maakte de ajax ster nr. 25 47

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 47