de ajax ster nr. 25 aanmoedigen van de eigen club werd al als zodanig opgevat. Het duurde dan ook niet lang of de stenen vlogen over en weerEen deel van de glazen wand sneuvelde en daarmee waren de eerste bressen geslagen in de Limburgse verdedigingslinie. Kort daarop wrong een Amsterdamse voorhoede zich door de glasravage heen, na enige tijd gevolgd door de rest van de meute. Na een korte knokpartij, waarbij aan Maastrichtse kant dartpijltjes werden ingezet die overigens geen doel troffen, werd de Angel-Side uit het eigen vak verdreven. De in de paniek achtergelaten vlaggen konden vervolgens op rituele wijze worden verbrand De stemming werd er na een door Ajax met 1-0 verloren wedstrijd niet beter op. Gedekt door de duisternis werd in de lange tocht naar het station een groot aantal vernielingen aangericht. Halverwege werd de woede nog gekoeld op een bouwkeet, die met vereende krachten op zijn kant werd getild. Door alle drukke werkzaamheden verloren de meeste supporters de tijd volkomen uit het oog. Het was dan ook niet verwonderlijk dat het perron, op wat agenten na, een volkomen uitgestorven indruk maakte. De laatste trein naar Amsterdam was al vertrokken en de NS piekerde er, gezien de schade op de heenreis, niet over om een extra trein in te 46 zetten Een deel van de supporters stelde zich al in op een overnachting op het perron. De Maastrichtse politie had hier, ook al gezien de ontstane schade, weinig trek in. Na enig getouwtrek tussen politie en NS besloot de laatste alsnog^ een machinist te charteren die bereid was een extra trein naar Amsterdam te besturen. De uitgeputte meute had de nergievoorraad al verspeeld en liet zich zonder verdere problemen naar Amsterdam vervoeren. Terwijl het grootste deel van de Ajacieden huiswaarts keerde met de extra trein, had een man of dertig hele andere plannen. Zij hadden de discussie over het al dan niet inzetten van een extra trein niet afgewacht en besloten om de nacht in het nabijgelegen Valkenburg door te brengen Supporter Rob had hier een hele goede reden voor. Hij was voor de wedstrijd als eerste het MW-vak opgestormd en moest dit bekopen met een gapende hoofdwond. Omdat zijn vader niet bepaald makkelijk was, leek het hem niet verstandig om met een bebloede kop thuis te komen. Het Limburgse avontuur zou dan waarschijnlijk zijn laatste Ajax-uitstapje zijn geweest. De meeste andere Ajacieden zagen het meer als een feestelijke afsluiting van een spectaculair verlopen dag. Valkenburg was ook al in die dagen een soort Sodom en Gomorra voor "ondernemende jongeren". De al wat

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 46