lAiJ, /I? WHQLTHE FUCK S... Lola W/'e in dertig jaar supporterschap hooguit 35 wedstrijden heeft gemist, waarvan dertig wegens drukke werkzaamheden, mag gerust tot één van de trouwste Ajacieden gerekend worden. In goede, maar vooral ook in slechte tijden is Aart - of beter gezegd Lola - met zijn markante verschijning een constante factor op de tribune. Als agrariër heeft Lola goed geboerd en inmiddels heeft hij tientallen kuddes met schapen op het droge staan. Hij boert alleen nog maar om iets om handen te hebben, maar heeft tijd genoeg om zich ook voor supporterszaken verdienstelijk te maken. Aart was jarenlang penningmeester van de stichting F-Side en heeft onlangs dezelfde functie aanvaard bij de nieuwe Onafhankelijke Fanclub Ajax. Een verhaal van een supporter met meerdere gezichten. Ik zat destijds in de tweede klas van de landbouwschool, het was ongeveer 1968 en ben toen met wat zittenblijvers uit mijn klas die altijd op vak F stonden, meegegaan naar Ajax. In het seizoen '68-'69 ben ik een paar uitwedstrijden gegaan en ook naar Den Haag, bij Holland Sport geloof ik. Toen op de terugweg werd er door een paar van de toenmalige leiders gezegd "het lijkt wel een Lola-borstel die kop van hem" en dat is blijven hangen. Het barstte toen van de bijnamen, je stelde je toen niet voor van "hallo, ik ben Aart". En zo kwam ik aan mijn bijnaam. Boeren Ik ben zelf boer dus ik zing nooit mee als er "boeren, boeren" wordt gezongen, ik vind het allemaal zeer overdreven. De Amsterdammers vinden iedereen van achter de Utrechtse brug of Het IJ een boer, maar we zijn met net 100.000 veehoudende boeren in Nederland en dan houdt het toch echt op. Als je als bouwvakker in Abcoude woont dan ben je ook een boer. Maar goed dat weet je nu eenmaal, wij zijn de Joden en iedereen wordt teruggescholden met boeren. Ik zit er niet mee en het interesseert me niet. Wat moet ik er verder van zeggen? Ouwe garde Een hele goeie groep vrienden, maar omdat ik misschien nogal eens in twee werelden heb geleefd ook een ander soort vrienden. Vooral toen met de stichting (red. die het beheer voerde over het F-Side honk in De Meer), zaten we met alle rangen en standen bij elkaar. Je respecteert elkaar en je bent voor Ajax. Dat ik als VVD'er en boer zomaar omging met halve communisten zoals J. of beroepswerkloze R. of rooie M., daar hebben we toen vaak genoeg over gediscussieerd. Natuurlijk wordt de groep wel steeds kleiner, ook nu is er weer een aantal die niet meer komt. Dat zie je langzaam maar zeker mis gaan. Het s de leeftijd, een gezin of de kinderen; het gebeurt gewoon. Voor mij is het, met mijn andere achtergrond, allemaal wat makkelijker. Ik ga niet tegen iemand zeggen die getrouwd is en kinderen heeft, dat hij altijd moet komen. Het F-Side honk Een prima tijd, we hadden een heel goed team. We hebben het in het begin bij elkaar geraapt en door de goede samenstelling van de groep hebben we het prima volgehouden. Er zijn bijna nooit anderen bij onze hechte groep gekomen en als dit al het geval was dan ging het meteen mis. Na zes jaar was het gewoon op. Ik heb het altijd de ajax ster nr. 25 15

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 15