Vrijdag 2 juli - Ajax verkoopt Sunday Oliseh aan Juve voor een bedrag van naar verluid 22 miljoen gulden. Velen zullen hier een traantje om laten, Sunday was namelijk voor alles een publieksspeler en deelde zijn vreugde vaak met de F-Side. Al was hij niet bij iedereen geliefd, getuige de uitspraken van Ronald de Boer in de VI ("Hij wou niet doen wat de trainer en ook wij wilden. Oliseh dacht dat hij The King was. Nou, dat was hij dus niet"). Gelukkig is de opvolging van Sunday al gere geld: "The King is dead long live the King". Ciao, Sunday (foto Hans) Het Centraal Informatiepunt Voetbalvandalisme (jullie weten wel, dat constant persoonlijke gege vens lekkende clubje incapabele Utrechtse wou- ten) heeft een kliklijn ingesteld, ledereen die een voetbalsupporter wil verraden, kan hier anoniem terecht, oftewel: terug naar de duistere jaren '40- '45! Donderdag 8 juli - Eindelijk is Nikos Machlas dan van Ajax. De strijd tussen Arie van Os en Kareltje Aalbers is uiteindelijk in een duidelijke puntenoverwinning voor de Ajax-penningmees- ter geëindigd. Althans, dat beweert vrijwel de gehele Nederlandse pers. Ondanks dat we met de voetballer Machlas erg blij zijn, blijft het beta len van negentien miljoen gulden voor wie dan ook ronduit BELACHELIJK!! Waar zal deze waan zin eindigen? Daar komt nog bij dat Ajax zelf zijn spitsen hoort op te leiden in plaats van ze bij de directe con currentie weg te kopen. In feite zijn dit psv-prak- tijken. En hebben we daar niet jarenlang onze neus voor opgehaald? 47 Een leuk vooruitzicht is dat we dit seizoen Martijn Reuser weer in het vertrouwde rood-wit kunnen zien vloeken, tieren en schitteren. Als hij de slag met al zijn concurrenten tenminste in zijn voordeel weet te beslechten. In ieder geval hopen wij dat het hem lukt, je kunt nooit teveel Amsterdammers in je team hebben. Welkom terug, Martijn! Vrijdag 9 juli - In het kader van het paniekvoet bal rond EURO 2000 wil het kabinet een wets wijziging waarbij verdachten van vernieling, mis handeling of opruiing twaalf dagen kunnen wor den vastgezet alvorens ze te laten voorkomen. Dat dit ingaat tegen het grondbeginsel dat iemand pas schuldig is als dit bewezen kan wor den, maakt ze kennelijk niets uit. Een gevaarlij ke trend als je bedenkt dat het verkopen van DAS in rotterdam al als opruiing wordt beschouwd! Ajax verkoopt Gerald Sibon voor ongeveer 6,5 miljoen gulden aan Sheffield Wednesday. Heeft Wim Jonk eindelijk weer eens een goed afspeel- punt. Wij hopen voor Gerald dat hij bij "The Owls" meer speeltijd krijgt dan bij Ajax. En dan vliegen die ballen er wel weer vanzelf in Maandag 19 juli - "Ajax is ontevreden over het competitieschema en overweegt hierover bij de KNVB een protest in te dienen", melden de kran ten. Eindelijk trekt Ajax zich eens het lot van zijn sup porters aan die bij hun bazen weer om vrije mid dagen moeten gaan smeken, denken wij bij het lezen hiervan. Hoever we plank misslaan, blijkt bij het verder lezen: "Trainer Jan Wouters vreest dat zijn spelers al snel overbelast raken, omdat er op woensdag veel interlands zijn.". We had den het eigenlijk ook wel kunnen weten, sommi ge dingen veranderen nooit Het blijft rommelen rond de transfer van Nikos Machlas. Omdat Karei Aalbers Ajax onder meer van mensenhandel zou hebben beschuldigd, haalt Michael van Praag tijdens de perspresen tatie weer eens traditioneel fel uit. Nadat hij een jaar geleden zijn boezemvriend jorien van den herik al te kakken had gezet, laat hij nu helemaal niets heel van Aalbers en Vitesse. Met een bril jant gespeelde verontwaardiging kweekt onze de ajax ster nr. 24

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 47