De BOVS wil slagen, waar de FSV heeft gefaald Uit onvrede met het beleid van de FSV is enige tijd geleden een nieuwe overkoepelende organisatie opgericht. De belangenorganisatie voetbalsupporters, of korter de BOVS, komt op voor de belangen van alle Nederlandse voetbalsupporters. In dit artikel presenteert de BOVS haar plannen, waar wij ons in hoofdlijnen kunnen vinden, aan de lezers van De Ajax Ster. Voetbal is de belangrijkste bijzaak ter wereld. Veel voetballiefhebbers voelen zich betrokken bij alles wat met de club te maken heeft. Op de voet volgen ze de prestaties van het eerste elftal en laten zich via radio, tv, kranten, voetbalbladen en clubmagazines van het reilen en zeilen van spelers, trainers en bestuursleden op de hoogte brengen. Het belang van een grote en tevreden supportersschare is vanuit commercieel belang overduidelijk. Ook heeft elke club er baat bij dat de binding tussen supporters en club zo groot mogelijk is De voetbalconsument wordt echter amper (h)erkend als marktpartij. Integendeel zelfs, het voetbal vervreemdt zich steeds meer van het gewone publiek. Het voetbal wordt ons ontstolen door de snelle jongens met het grote geld en door de kapitaalkrachtige supporters die we alleen zien bij de belangrijke wedstrijden. Het voetbal wordt steeds minder van Jan met de Pet, van de supporter die er altijd is, van de supporter die de club heeft groot gemaakt en van de supporter die nog echt opofferingen voor zijn club wil opbrengen. Die supporters zijn gebaat bij een sterke supportersvereniging, die op haar beurt weer is aangesloten bij een sterke koepelorganisatie. Sinds 1977 behartigt de FSV op nationaal niveau de supportersbelangen. Deze club heeft echter hopeloos gefaald. In december 1998 hebben de supportersclubs van Ajax, feyenoord, FC Utrecht, NAC en Vitesse (met samen zo'n 130.000 leden) het gezamenlijke initiatief genomen tot de oprichting van de BOVS. Een BOVS die wel kan functioneren als belangenbehartiger namens alle supportersclubs. Om dat te kunnen doen zijn binnen de BOVS maatregelen genomen om te voldoen waar de FSV heeft gefaald: een grote representativiteit, voldoende bestuurlijke en organisatorische kwaliteit, goede communicatie en overleg met de leden, gewaardeerd gesprekspartner voor alle partijen, voldoende financiële middelen en aansprekende activiteiten. Bij deze activiteiten wil de BOVS zich in eerste instantie op de volgende zaken gaan richten: 1 - Herstel van de zgn. 10% regeling: In het verleden hadden supporters van de uitspelende club recht op 10% van de kaarten. De regeling is enige jaren gelden afgeschaft en de hoeveelheid beschikbare kaarten is steeds kleiner geworden. Alle aanvragen voor extra kaarten worden steeds afgewezen. Dit beleid staat haaks op de aanbevelingen van de Commissie Stekelenburg, waarin vrije kaartverkoop wordt aanbevolen en een soort GoldCard-systeem voor bezoekende supporters wordt geadviseerd. De BOVS wil dat het aantal beschikbare kaarten voor uitwedstrijden flink wordt verhoogd. 2 - Goed prijsbeleid voor combireis/bezoekersvak: Vroeger werd de combiregeling gestimuleerd door 40% korting te geven op de reis en de toegangskaart. Tegenwoordig wordt de busreis verplicht opgelegd en worden flinke toeslagen berekend. Het bezoeken van uitwedstrijden is een dure aangelegenheid geworden. Voor jongeren zijn die hoge prijzen al niet meer op te brengen. Clubs jagen hun toekomstige vaste klanten weg uit de stadions. De BOVS wil dat er een uniform prijsbeleid gaat worden gevoerd voor de bezoekersvakken. Zij wil daarover met uitgewerkte voorstellen komen. 3 - Een goed competitieprogramma. Consumenten mogen verlangen dat er een programma komt waarin hun club voor haar thuiswedstrijden weer een vaste speeldag heeft en een vast ritme van uit- en thuiswedstrijden. Zij moeten dat programma kennen voordat de verkoop van seizoenkaarten van start gaat. Het kan niet zo zijn dat zij al moeten besluiten tot aanschaf van een dure seizoenkaart en later tot de ontdekking moeten komen dat zij op veel van de vastgestelde speeldata verhinderd zijn. En natuurlijk moet dat programma door de burgemeesters ook gehandhaafd worden. 4 - Elke supportersvereniging een supportershome: De BOVS vindt dat elke supportersclub een eigen home moet hebben en zal dat onderwerp waar het maar uitkomt bij clubs en KNVB onder de aandacht brengen. Een eigen home is essentieel voor een goede clubbinding. 5 - Oprichting Juniorclubs: De BOVS stimuleert dat bij elke supportersclub een zgn. Juniorclub wordt opgericht, waarvan jeugdige supporters lid kunnen worden en voor wie speciale activiteiten worden opgezet. Zo'n juniorclub heeft een eigen bestuur en de voorzitter zal deel uitmaken van het bestuur van de supportersclub. Op die manier kan worden voorkomen dat de jeugd wordt toegetrokken naar groepen die zich telkens misdragen. Ook zal er door de BOVS een landelijke stichting worden opgericht, die zorgt voor het verder bekendmaken en de sponsoring van deze clubs. 6 - ClubCard als servicekaart: De PCC is ontmanteld, maar nog niet geheel ter ziele. Voor veel wedstrijden blijft de ClubCard als veiligheidskaart gehandhaafd en het gevaar blijft dat wedstrijden worden uitgeroepen tot risicowedstrijd, met alle gevolgen van dien. De BOVS wil dat de ClubCard geen veiligheidsfunctie meer heeft, maar alleen servicekaart is. Overal waar het maar mogelijk is, moet de kaartverkoop voor wedstrijden weer helemaal vrij te zijn. 7 - GoldCard-systeem: De BOVS wil de invoering van een GoldCard-syteem (zoals bij Feyenoord) bevorderen. Daarbij moet in principe goed gedrag worden beloond en krijgt de erkende supportersclub een centrale rol. Zij krijgen in eerste instantie kaarten toegewezen en screenen de aanvragen. Het gegeven dat de officiële supportersclub de reis organiseert moet een garantie zijn dat alleen goede supporters meekomen en er geen ongeregeldheden te verwachten zijn. Bestuur van de BOVS 41

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 41