Kort nieuws Afschaffing PCC is een fopspeen Geen zinnig denkend mens heeft ooit in de PCC geloofd en de bedenkers moesten zich in steeds grotere bochten wringen om dit wangedrocht te verdedigen. Toen ook daar geen houden meer aan was, mocht een onafhankelijke commissie het laatste zetje geven. Aldus gebeurde en de commissie Stekenburg adviseerde om met ingang van het nieuwe seizoen de vrije kaartverkoop weer toe te staan en seizoenkaarten zijn niet langer persoonsgebonden. Maatwerk werd het nieuwe sleutelwoord voor de toekomst. Voor de supporter die regelmatig naar uitwedstrijden reist is het nog maar de vraag of er sprake is van een verbetering. De commissie laat de risicobepaling over aan de lokale autoriteiten, die op hun beurt de supportersvereniging als gesprekspartner moeten beschouwen. Wij vragen ons meteen af of de SVA wel de juiste gesprekspartner is. Afhankelijk van de mate van risico (geen risico, enig risico en risico) kan worden geëist dat supporters alsnog moeten beschikken over een clubcard of alsnog met combi-vervoer moeten reizen. Voor de Ajax-supporters zien we de bui al hangen. Volgend seizoen zijn er zeventien verplichte combi-reizen en is de clubcard nog steeds verplicht. De commissie laat het aan de clubs over of de foto al dan niet op de seizoenkaart moet worden geplaatst. Ajax zal dit voor de uit-supporters vrijwel zeker zo laten, zodat we moeten concluderen dat de scherpe kanten van de PCC nog steeds gehandhaafd blijven. De commissie heeft zich ook over twee andere gevoelige onderwerpen uitgesproken. Zij pleit voor een stringente toepassing van de civielrechtelijke meldingsplicht bij stadionverboden en het verder doorvoeren van het Gold Card- systeem. Naar onze mening zouden de civielrechtelijke stadionverboden al met onmiddelijke ingang afgeschaft moeten worden. Laat staan dat we straks ook nog opgezadeld zitten met een civielrechtelijke meldingsplicht. Moeten we ons straks in de rust van een wedstrijd bij het buitenverblijf van Michael van Praag gaan melden? En wordt een stadionverbod dat eerst is verdubbeld, dan bij een trouwe melding vervolgens weer gehalveerd tot het huidige absurd hoge niveau? Ook voor het pleidooi voor het Gold Card-systeem zijn wij enigszins huiverig. Bij feyenoord betekent dit dat alleen Gold Card-houders (1500) nog in aanmerking komen voor bezoek aan een uitwedstrijd. De rest van de supporters kan het schudden. Wij betwijfelen of dit voor Ajax-supporters, die vaak een heel grillig bezoekpatroon hebben, een juiste oplossing is. Ajax neemt SVA over? Op wat details na heeft Ajax besloten de SVA in zijn geheel over te nemen. Wel moet ten tijde van dit schrijven (4 april) de ledenraad van de SVA nog haar fiat geven. De vereniging wordt een onderdeel van Ajax en de werknemers zullen in dienst treden van de club. We kunnen er gerust vanuit gaan dat dit de definitieve doodsteek zal zijn voor de, althans op papier, onafhankelijke supportersvereniging. Al langer zetten wij grote vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de SVA. In de Zwolle-zaak is diverse keren tevergeefs een beroep gedaan op de bestuurders om zich solidair op te stellen. Het dagenlange gedraai, getalm en uiteindelijk een botte afwijzing doet al vermoeden dat de SVA een stuk minder onafhankelijk is dan ze pretendeert. Met een schuld van 1,2 miljoen gulden verkeert de vereniging in acute doodsnood en is speelbal geworden van derden. Ajax en ABN hebben zich nu voor 1,6 miljoen garant gesteld en hebben laten weten de SVA niet te zullen laten zakken. Dit betekent natuurlijk wel dat er een tegenprestatie wordt verlangd. Per slot van rekening luidt het gezegde "wie betaalt, die bepaalt". En zo kan het gebeuren dat de SVA geen baas meer is in eigen huis en zich nu zelfs, al dan niet gedwongen, laat overnemen door Ajax. En om het nog duidelijker te stellen ad-interim manager - Martin van Straten maakt tegenwoordig a raison van 2600 per dag (via Rijnconsult) de dienst uit. De overgebleven bestuurders gedragen zich als marionetten en proberen daarmee hun bestuurshachje veilig te stellen. Gezeur over sfeer begint te irriteren De supporters van het sfeerteam sloven zich voortdurend uit om de sfeer in het stadion te vergroten. Toch beginnen de altijd maar negatieve reacties van supporters behoorlijk te irriteren. Wij geven enkele voorbeelden. Met Ajax zijn destijds behoorlijke discussies gevoerd over het wel of niet meenemen van vlaggenstokken. Er zijn regels afgesproken over de toegestane maten van vlaggenstokken en je zou verwachten dat na deze duidelijkheid veel supporters hun vlaggen meenemen. Dit is niet het geval, het aantal vlaggen is nog steeds bedroevend klein. Om het gebruik van vlaggen te stimuleren heeft het sfeerteam honderd redelijk grote vlaggen gratis uitgedeeld in de Arena. Voor de meeste vlaggen was dit tevens het laatste optreden in het stadion, het overgrote deel is spoorloos verdwenen en hangt nu ongetwijfeld ergens aan de muur van een kinderkamer. Omdat geklaagd werd over te kleine vlaggen, heeft het sfeerteam enkele metersgrote en kostbare vlaggen laten maken. Onmiddelijk doemt nu het volgende probleem op, want weinig supporters voelen er voor om daadwerkelijk met de reuzenvlag te gaan zwaaien. We gaan nog even door. Op het soms hinderlijke getrommel van de band Uprising kwam als commentaar 37

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 37