Grote opbrengst collecte Danny Blind shit. blijven lacher meteen even laten natellen door Arie van Os het wordt nog een keer mijn ondergang 'weer die klote I grasmat Het sfeerteam heeft voor de wedstrijd tegen Vitesse maar liefst zestig vrijwilligers op de been weten te brengen om geld in te zamelen voor het afscheid van Danny Blind. Al ver voor de wedstrijd meldden de vrijwilligers zich bij de Arena-burelen om na een korte toelichting een collectebus in de handen gedrukt te krijgen. Hierna verschansten de collectanten zich op strategische plaatsen bij de opgangen van het stadion. De collectanten kweten zich met ongekend fanatisme van hun taak en gretig werd iedere supporter die de Arena binnenkwam bestormd. Veel supporters doneerden gul en zelfs op Vip-tribune werden de creditcards getrokken, hoewel hier soms lichte dwang voor nodig was. Arena-directeur Jan Gaasterland, die nog nooit van Danny Blind had gehoord, werd door een vlot van de tongriem gesneden collectant in de waan gehouden dat er gecollecteerd werd voor een jubileumgrasmat (de 25e I) en deponeerde met een zuinig gezicht zijn geluksdubbeltje in de bus. Ajax-directeur Frank Kales, die amper in dienst verrassend genoeg Blind al bleek te kennen, pakte groots uit en gaf bij gebrek aan kleingeld maar liefst honderd gulden, maar vroeg wel de helft als wisselgeld terug. Na afloop van de wedstrijd ontving Kales het beloofde geld retour, een plastic zak met precies 1000 stuivers. Het openen en tellen van de bussen verliep onder streng toezicht. Het stond allemaal in schril contrast met de collecte voor het afscheid van Ruud Geels in de 70-er jaren. De supporters die toentertijd collecteerden gingen na afloop van de wedstrijd linea recta naar het Chinese restaurant op de Middenweg Het uiteindelijke resultaat mocht er zijn, de teller bleef stilstaan op 23.096,35, met de supporters van de opgangen F (vak 402?) en B (vak 103-116) als gulste gevers. Opvallend waren de hoge opbrengsten van de vele collectanten met een stadionverbod. Dat de internationalisering zich niet alleen uitstrekt over de club maar ook over de supporters bleek wel uit de bonte verzameling buitenlands geld dat is aangetroffen. Naast het genoemde guldensbedrag werd aangetroffen 55 mark, 200 lire, 120 pence, 280 Belgische franc, 24 Franse franc, 1 roebel, 51 shilling en een koffiemunt van onbekende herkomst. Intrigerend is de vondst van een Frank de Boer munt, we maakten ons dan ook direct zorgen over het lot van de bijbehorende Ronald de Boer munt. Een snelle berekening wijst uit dat voor het ingezamelde bedrag 4321 fakkels, 13 kilometer Chinees vuurwerk en een bosje bloemen voor de jubilaris kan worden gekocht. Het onsteken zal een rookkolom geven vergelijkbaar met de atoombom op Hirosjima. Het dak van de Arena zal bij een gunstige windrichting de coolsingel in rotterdam kunnen halen, waar op dat moment een nietszeggend kampioensfeest wordt gevierd. Rest ons nog de vraag op welke wijze de supporters afscheid mogen nemen. Wordt het met andere woorden de Arena of een trainingsveld? 36

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 36