Kosher Onze zakdoeken hebben gewerkt. De onkoshere elementen zijn uit de club weggesnoten. Godzijdank, het bestuur kan nog een beetje nadenken en heeft tenminste weer een leider uit ons eigen midden aangesteld: Jan Wouters. Op Jan Wouters rust de taak ons door de barre woestenij van wederopbouw- tijden te loodsen. We zijn weer op weg naar zonnige oases. En niet zoals in de afgelopen anderhalf jaar naar prachtig lijkende fata morgana's. De wetten van het spel der Godenzonen moeten als de basis hiervoor dienen. Op weg naar de oases moet er dus eerst teruggegaan worden naar de basis. Het Ajax-voetbal moet weer kosher gemaakt worden na de zondige feyenoordpraktijken. Jan Wouters ging dus op zoek naar deze regels en trok zich terug op een berg in Zuid Afrika alwaar hij de Ajax-profeten en Goden ontmoette. Hij kreeg een document mee met daarop beschreven de tien Geboden van het zuivere Ajax-voetbal: 1 Gij zult het positiespel spelen volgens Cruijffiaanse normen; 2. Gij zult er geen feyenoord-praktijken op nahouden; 3. Gij zult ten alle tijden uw techniek laten prevaleren; 4. Gij zult zoveel mogelijk eigen jeugd laten doorstromen; 5. Gij zult iemand niet onnodig blesseren; 6. Gij zult de punten niet stelen door schwalbes; 7. Gij zult het voetbal ten alle tijde vernieuwen; 8. Gij zult immer met drie spitsen aantreden; 9. Gij zult Ajax nooit verloochenen; 10. Gij zult het verleden net zo koesteren als de toekomst. Ook kreeg Jan een opdracht mee: vul deze Geboden aan met regels en eigen inzichten vanuit de praktijk. En zo geschiedde. Hieronder volgt slechts een greep uit de Reinheidsgeboden van Jan Wouters die garant staan voor de weer Godenzonen-waardige flitsende combinaties: Ook als de situatie daartoe niet noopt dienen de mouwen te worden opgestroopt; Beter tien keer diep dan één keer breed; Een training is pas begonnen als de rondo is gesponnen; Als je uitglijdt ligt het nooit aan Sjakie; Wie de bal over het hek van De Toekomst rost kan zich melden bij Bobby Haarms; Wie de trainer door z'n benen speelt, krijgt een elleboogje toebedeeld; Wie de supporter niet eert is geen hoofdprijzen weert. Dit is de basis van waaruit wij weer het Heilige Land gaan betreden. Er is vanaf nu geen ruimte meer voor elementen die zich hier niet aan wensen te houden. Aankopen dienen bij het sollicitatiegesprek te verklaren zich hieraan ondergeschikt te zullen maken. Ondermijning van onze geboden is niets meer dan een doodzonde. In het contract zal pro forma nog een clausule worden opgenomen waarin dit wordt vastgelegd, echter eenieder weet dat schending van deze geboden leidt tot eeuwige Amsterdamsche hoon. Overtreders zullen worden gestenigd met witte zakdoekjes. Het is algemeen bekend: dat is geen pretje. Bij deze wil ik sowieso eenieder oproepen om alle onreine elementen, die we op ons strijdtoneel moeten toelaten van de KNVB, eenzelfde behandeling te geven. Te beginnen met aartsvijand nummer 1, uit r*. Het zal op 2 mei massaal witte zakdoekjes regenen richting het vak met de f* loosers. Het hele stadion zal dit begeleiden met de volgende leus (op de melodie van "Ri-chard-Wit-schge, lala lalala lala"): "Wij-zijn-ko-sher, lala lalala lala". Eventueel met de variant: "Jo-den-ko-sher". Het lijkt me dat na zo'n opening de wedstrijd door onze jongens al als gewonnen mag worden beschouwd. Middels deze actie zal een eerste stap worden gezet op weg naar volledig herstel van de juiste machtsverhoudingen. Slechts geduld rest ons nog, het Voorland is immers weer goede. "Solis Sacerdotibus". Ed Ad van Eunen 13

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1999 | | pagina 13