in betrekkelijke anonimiteit onze artikelen schrijvenzou het niet fair zijn om ons achter deze dekmantel te verschuilen. Dit neemt niet weg dat we het 'randgebeuren' met meer dan gemiddelde aandacht volgen zodat wij. zoals fanzines eigen is, hiervan op een spottende, absurde en vaak cynische wijze melding kunnen maken. Overigens nog steeds zonder daarmee de intentie te hebben om beledigend te zijn. Voor de Orakels gelden wat ruimere spelregels, aangezien de auteur van deze artikelen met naam en toenaam bij een ieder bekend is. Degenen die zich om wat voor reden dan ook onheus bejegend voelen, weten wie zij moeten aanspreken. Excuses zijn naar onze mening dan ook niet gepast. Beste DAS, De goede oude tijd Vorige week dinsdag zag ik tot mijn verbazing weer een nieuweling met Ajax meetrainen. Mijn eerste gedachte was verdere uitbreiding van het bestaande vreemdelingen legioen, maar het viel mij van een afstandje op hoe gemakkelijk het één keer tikken Ajax- rondootje door deze persoon werd voltooid. Na een paar keer knipperen met m'n ogen zag ik tot mijn genoegen dat het helemaal geen nieuweling was maar een oude bekende nl: John van het Schip De driehoekjes met Blind en Witschge liepen soepel, zijn passes steeds op maat. Langzamerhand begin ik het toch een beetje vreemd te vinden, dat John op het trainingsveld 1 van de betere, zo niet de beste speler is. Na de training wordt de ex-Ajacied bestormd door een horde jonge handtekening jagers. John deelt vrolijk uit en gaat lachend met ze op de foto, de jongelingen vragen aan hun meegekomen vader, wie of die speler wel niet is, de meeste antwoorden met een weemoedig gezicht: jongen, dat is nou een speler van de echte Ajax school, eentje uit de goede ouwe tijd..,. Zelf nog even aan Sjakie gevraagd of hij er niet voor kon zorgen, dat John tegen Roda in de basis zou staan. Die vervolgens met een lachend gezicht antwoordde: helaas, hij is hier slechts op trainers stage vanuit Zeist De moraal van dit verhaalWordt het niet weer eens tijd dat de Ajax opleiding benut wordt, m.a.w. wanneer zien we weer eens iemand vanuit bij Ajax 1 doorbreken Of misschien nieuwe trainer samen met Danny volgend jaar Max, vak 127. Geachte DAS redactie. Waarom is het nu nodig om mijn naam, al is het in vragende zin, in verband te brengen met het uitstappen van de supportersclub Oranje uit de FSV. Waarom informeren jullie eerst niet eens bij het autonome bestuur van die supportersclub en bij de voorzitter van de FSV, Roelf de Boer, voordat jullie mij er bij betrekken? Ik heb hier niets, maar dan ook helemaal niets mee te maken. Bovendien heb ik geen enkele invloed op de Oranje supportersclub en dat wil ik ook niet. Mijn verstandhouding met de FSV is uitstekend en ik heb er tijdens het laatstgehouden Burgemees- tersoverleg te Zeist juist voor gezorgd, dat de FSV ruim aan het woord kon komen. De supporter in het algemeen ook, want ik had ook een Ajax en feyenoord- supporter uitgenodigd om de Burgemeesters en Districtchefs van plaatsen waar Betaald voetbal gespeeld wordt eens iets uit de praktijk van de vermaledijde combiregeling etc te vertellen. Van isoleren mijnerzijds is dus absoluut geen sprake, integendeel. Ik ben er juist een voorstander van dat de FSV een stem in de Algemene vergadering Betaald Voetbal krijgt, net zo als dat bij de spelers het geval is. Het Bestuur van de FSV en ik zelf houden er het volwassen standpunt op na dat we zakelijk en op argumenten gebaseerd over bepaalde zaken van mening kunnen verschillen, zonder dat dit ten koste van de onderlinge verhoudingen gaat. Leg mij eens uit waarom jullie mij proberen zwart te maken. Leg mij ook eens uit waarom jullie niet op mijn verzoek wensen in te gaan om eens met elkaar om de tafel te gaan zitten. Vriendelijke groet Michael van Praag. Naschrift redactie Op 18 maart 1998. 14.56 uur om precies te zijn, heeft u ons via e-maii laten weten een afspraak te zullen maken; wij hebben tot op heden niets vernomen. En waarom zouden wij u proberen zwart te maken? 31

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1998 | | pagina 31