worden vermeden. Ook voorkomt men hiermee opgesloten te worden in een door politie omsingeld bezoekersvak mèt prikkeldraad maar vaak zónder enige voorzieningen. 2. De communicatie tussen de "bendeleden" Een aantal supporters beschikt over mobiele telefoons, een enkeling was zelfs in het bezit van een scanner. Het simpele feit dat bevriende supporters elkaar nu eenmaal bellen wordt als uitermate verdacht beschouwd. Uit de processen-verbaal blijkt dat er contacten zijn tussen supporters van verschillende clubs. Een paar Ajacieden bellen wel eens met feyenoorders of Utrechters en andersom is ook het geval. Maar is hiermee ook gezegd dat de ongeregeldheden bij de onderlinge wedstrijden zijn afgesproken? De Ajax Ster en de bijbehorende internet-site wordt genoemd als zijnde hèt medium waarmee de criminele supporters met elkaar com municeren. Het zou ons niet verbazen als alle 5000 kopers van dit fanzine inmiddels ook met naam en toenaam bekend zijn. 3. De wijze van vervoer naar uitwedstrijden De verdachten reisden bij voorkeur niet via de verfoeide combi-regeling naar de uitwedstrijden, maar verkozen het eigen vervoer in de vorm van auto's of gehuurde bussen. De plaatselijke politie is hier niet altijd van gecharmeerd, vaak wordt geprobeerd om met wegafzettingen supporters op te vangen en alsnog per bus naar het stadion te vervoeren. Bij de uitwedstrijd tegen FC Twente enkele jaren geleden werden supporters gedwongen hun auto in de berm te parkeren en alle autosleutels in een plastic zak te gooien. Een ander risico die vooruit reizende supporters lopen is om uren van te vo'ren opgesloten te worden in het stadion. Deze wetenschap stelt hoge eisen aan de inventiviteit van supporters, zij zullen vooraf bijvoorbeeld een route aan elkaar moeten doorgeven om van A naar B te reizen. Is hier nu, zoals SUPRI ons wil laten geloven, sprake van een samenzweerderig complot beraamd door supportersstrategen? 4. De handel in - en het gebruik van verdovende middelen In de media is de indruk gewekt dat er een compleet drugskartel is opgerold. Bij een enkele supporter is na huiszoeking inderdaad een aantal XTC-pillen aangetroffen, voldoende voor een kleine houseparty. Afgezien van een enkele andere supporter waar kleine hoeveelheden drugs bestemd voor eigen gebruik zijn gevonden, blijkt het overgrote deel niets met drugs of de handel erin te maken te heeft. Onduidelijk blijft welke betekenis SUPCRI aan de vondst geeft, er is hooguit sprake van de constatering dat het gebruik van sommige drugs een geweldsverhogend effect heeft. 5. De verzamel- en ontmoetingsplaatsen In het dagelijks leven zoeken veel supporters elkaar op. Café, coffeeshop, scholen of gewoon thuis zijn doodnormale plaatsen waar jonge mensen elkaar ontmoeten. Voor een uitwedstrijd spreken supporters uiteraard ook af. Bij een autoreis kan dit café van Dijk bij het Olympisch Stadion zijn, soms is het een coffeeshop en bij treinreizen kan het een station zijn zoals Muiderpoort of Amstel. Het nut van deze weinig schokkende constateringen is ons niet duidelijk geworden, laat staan dat we nu meteen aan een criminele organisatie denken. Tot de cultuur van de organisatie rekent men de eenheid van kleding (het bezit van een bomberjack met een capuchon is uiterst verdacht), het gezamenlijk roepen van leuzen (voetbalsupporters hebben een uitgebreid repertoire, een hiërarchische structuur (waardoor onbenoemde leiders instructies kunnen geven), een eenheid in optreden en het bezit van wapens. De onderzoeksmethode Alle registers zijn opengetrokken om het onderzoek rond te krijgen. Een team van minimaal acht rechercheurs heeft gedurende een half jaar naar hartelust kunnen spitten en roeren in de privé-levens. Supporters zijn maandenlange geobserveerd en heimelijk gefotografeerd. Fotoboeken vol met supportershoofden zijn aangelegd. Het lijkt er zelfs op dat de rechter-commissaris blanco machtigingen heeft afgegeven om telefoons af te tappen. Een redacteur van dit fanzine is bijna drie maanden afgeluisterd en heeft hiermee de twijfelachtige eer om de langst afgeluisterde supporter te zijn (overigens zonder enig resultaat). En passant is ook nog het gespreksverkeer via de zendmasten in de buurt van de A10 en Beverwijk van de PTT en Libertel nog nageplozen. De in beslag genomen clubcards zijn 24

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1998 | | pagina 24