»V^-ïh Deventer Ajax-fans zaaien paniek in W "*if* Het anonieme dreigement van één van de leden van de zogeheten ,,F- side" de roodwitte clan, die zich tijdens thuiswedstrijden steevast DEVENTER - Een onbekende fan van Ajax heeft Jaap van Praag ophoU(11 in h(>t staanvak achter het zaterdagavond schriftelijk laten weten met handgranaten te zullen gaan doel djcmenz|jde bereikte Ajax' gooien, wanneer de voorzitter van zijn favoriete club aan het einde van dit pracses in Deventer op een nogal seizoen zal meewerken aan de verkoop van Ruud Geels en Ruud Krol. ongcbruikclijke wijze. Na afloop van het met 1-0 verloren duel met de Go Ahead Eagles, overhandigde scheidsrechter Egbert Mulder een jeta-.. wit kaartje aan Van Praag, met daar- °P 'n ballpoint geschreven de vol- gende tekst: Beste Jaap van Praag weer ecn toevoeging voor je curieuze verzameling. Nadat ik eerder al ecn wekker en daarna twee varkenspoten op het veld had gegooid, was het vanavond een ca- ||g9HH mcra. Als je Geels en Krol ver- - koopt dan worden het handgra- uiteraard niet ondertekende boodschap* Vvas bevestigd geweest 1|m|1b ^Ê^ÊtÈiÊÈ^' SM wedstrijd voor de voeten van keeper Spijkerman van de Eagles gesmeten ^Êll^ lil Jc kunt wel veronderstellen dat het ?f||É ffn geintje zal zijn, maar wie geeft W •^■■-■s-n ;\-^p|||| me de garantie dat het inderdaad v.j' mWMfc "^lllt n'Ct scricus bedoeld is ••>4'^^' fWjP-'' Ajax' rumoerige „F-side" heeft za- ^•■JpaafoJE f terdag in Deventer behoorlijk huis- CN s C ^JlBir gehouden. In de middag al liet de Jllll* 49HF roodwitte jeugd een spoor van ver- nielingen achter in de oude bin- Vx nenstad. Auto's werden beschadigd, W ruiten vernield en bloembakken om- ?Ék Üj. «Sll gekeerd. Ajax-supporters hebben in Deventer op grote schaal vernie lingen aangericht. Na aankomst van een groep van ongeveer 250 jeugdige Amster damse voetbalsuppor ters was het al vanaf een uur of twee onrus tig in de binnenstad. Auto's werden be- Na afloop trokken de Amsterdamse suppor ters een spoor van vernielingen. Op weg naar het station wer den weer auto's be schadigd en ruiten aan diggelen gegooid. In de extra-trein die op het station van De venter de Amsterdam se supporters op wachtte, zetten de vandalen hun werk voort: tl-buizen en rui-- ten moesten het ont gelden. De trein kon bovendien slechts met moeite wegkomen om dat bij voortduring aan de noodrem ge- Tijdens de wedstrijd moest een mobiele eenheid van de politie bij een tribune wor den geposteerd, waar van het hekwerk ver nield was. 'F-slde' In actie In de Deventer Adelaarshorst. De thuisreis van de voetbalvanda len, de politie taxeerde de groep op een tweehonderd koppen, verliep ook al met de nodige problemen. Een speciaal ingezet treinstel liep een vertraging van een twintig minuten op, doordat onder Amersfoort aan de noodrem getrokken werd. Ook sneu velden een aantal t.l.-buizen en rui ten in de voetbal-express. schadigd, bloembak ken omgegooid en en kele ruiten ingegooid, De politie van Deven- <j ter pakte drie rad draaiers op. Zij wer- I den na de voetbalwed strijd op de trein ge zet 35

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1997 | | pagina 35