Van de redactie Hierbij alweer het 10* nummer van DAS, waarbij enige trots van onze kant op zijn plaats is. Het is deze maand precies één jaar geleden dat DAS werd geboren in een voorzichtige oplage van 500 stuks. Inmiddels zijn we gegroeid naar 3500 exemplaren en nog is de groei er niet uit. Wij weten eigenlijk niet waar het eindigt. Volgend jaar om deze tijd misschien 5000 stuks? Wie zal het zeggen. Opvallend genoeg is het Bijlmerstation nog steeds het meest drukke verkooppunt, gevolg door Brugzijde Noord. Ook op de overige verkooppunten kunnen wij van een groei spreken. In DAS nummer 9 hebben jullie kunnen lezen dat de DAS-verkopers om de haverklap werden lastiggevallen door allerlei geüniformeerde figuren, dan weer politie-agenten en dan weer mede werkers van de afdeling Bijzondere Wetten. In een brief aan stadsdeel Zuidoost hebben wij ons min of meer beklaagd over deze gang van zaken. Op basis van de grondwet en de Algemene Plaat selijke Verordering meenden wij dat er geen enkele wettelijke basis is om DAS te verbieden. Na een verhelderend gesprek op bureau Flierbosdreef is duidelijk geworden dat Bijzondere Wetten een positief advies zal geven aan het stadsdeel, met dank aan Theo Daamen. Verder de afgelopen weken veel nieuws, eigenlijk voor DAS veel te veel! Onze pagina's kunnen het amper aan om alles te verwerken, zoveel gebeurt er de laatste tijd. Een kleine opsomming: de arrestatie van een groep Ajax-supporters verdacht van drugshandel, het publiekverbod bij Ajax tegen feyenoord en vice-versa, het weer afschaffen van het bonnensysteem voor het Magazine, (met dank aan de publicatie in DAS nr.9), en het heropenen van de Beverwijk-zaak, waarbij het laatste misschien wel de belangrijkste is. Eindelijk gaan de ogen van Justitie open om de reeks blunders in deze zaak weer ongedaan te maken. Het wachten is nu nog op de juiste dader(s). De besturen van Ajax en feyenoord hebben besloten om geen uitsupporters toe te laten bij eikaars wedstrijden. Hiermee denkt men spreekkoren en de hierop volgende reacties te voor komen. Als compensatie kunnen supporters op een groot scherm de wedstrijd live volgen in het eigen stadion. Wij vinden dat door deze maatregel een groot aantal supporters van beide kampen onnodig worden gedupeerd. Is dit wat Jorien van den Herik aan het begin van de competitie bedoelde, dat de goeden onder de kwaden moeten lijden? Wedstrijden tussen Ajax en feyenoord zijn al jarenlang uiterst beladen, maar zijn daarentegen ook altijd bijzonder sfeervol. Wij hebben niet de illusie dat deze maatregel op de langere termijn tot het gewenste resultaat zal leiden. Ook binnen de F-Side zijn er grofweg twee stromingen te onderkennen, in het laatste nummer van DAS hebben we hier al melding van gemaakt. Enerzijds is er een groep die toch al van plan was, uit stil protest, de wedstrijd in rotterdam te boycotten. Zij wensen nooit meer een voet te zetten op rotterdamse bodem. Anderzijds is er een groep die deze wedstrijd juist wil aangrijpen om de moord op Carlo onder de aandacht te brengen van het rotterdamse publiek met spandoeken en gezangen. Dit zou ongetwijfeld weer een tegenreactie oproepen. Toch moeten we niet vergeten dat er "ooit" een eerste keer zal zijn dat beide supporterskampen in het stadion aanwezig zullen zijn. Tenzij bestuurders menen dat nu het ei van Columbus is gevonden en hier een gewoonte van willen maken. De mening van AZ-voorzitter Scheringa is genoegzaam bekend. Ook zullen er vast wel burgemeesters zijn die dit een interessante proef zullen vinden. Het enige nut van de maatregel zal zijn dat aangetoond wordt dat een voetbalwedstrijd zonder supporters van beide teams sfeerloos en steriel zal zijn. Maar goed, dat bewees het mislukte experiment bij Luton Town enkele jaren geleden ook al. We realiseren ons dat niemand erbij gebaat is om deze netelige kwestie op de spits te drijven en nemen dan met lichte tegenzin een gematigd standpunt in. Hieraan verbinden we de uitdrukkelijke voorwaarde dat dit: "EENS IS, MAAR NOOIT WEER I"

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1997 | | pagina 3