Staan of zitten Ajax ontvangt regelmatig klachten van supporters die niets kunnen zien omdat andere supporters de wedstrijd staande bekijken (redactie onder het motto stand up if you love Ajax). Om wat te kunnen zien moeten ook de klagende supporters weer gaan staan, enz enz. Ook de UEFA eist dat er op zitplaatsen wordt gezeten en niet wordt gestaan, in het ergste geval kan de capaciteit van de F-Side zelfs worden teruggebracht. Ajax verzoekt de supporters dringend om voortaan te zitten en dit aan de achterban door te geven, (redactie geldt dit ook voor de toeschouwers in de skyboxen De verruiming van de informatiestroom tussen justitie en voetbalclubs Wat is er precies afgesproken tussen de clubs, politie en justitie in het convenant zoals dat laatst de publiciteit haalde. Is het de bedoeling dat de clubs lukraak gegevens ontvangen over zich misdragende supporters Afgevraagd wordt wat de club met deze gegevens gaat doen. Krijgen supporters voor elke scheet die ze laten een stadionverbod Volgens Ajax mag justitie van "ronde zaken" alvast gegevens verstrekken aan de betreffende club. Het gaat dan om de personalia en het strafbare feit. Ajax zal de betreffende supporter ter verantwoording roepen en om een verklaring vragen. Hierna wordt besloten of er een stadionverbod wordt gegeven. Supporters vinden dit geen juiste gang van zaken, Ajax gaat op de stoel van de rechter zitten en de rechtszekerheid van supporters is op geen enkele wijze gegarandeerd. Mocht een zaak stuklopen bij de rechter dan ontstaat een situatie dat de club een stadionverbod heeft opgelegd en dat de supporter toch is vrijgesproken. Volgens Ajax zou de supporter in dat geval een civiele procedure tegen de club kunnen starten. (Naschrift redactie In het Haarlems Dagblad van 19 september 1997 staat een artikel over een feyenoord supporter die van de KNVB een stadionverbod heeft gekregen en later door de rechter is vrijgesproken van het hem ten laste gelegde delict. De feyenoorder spande een kort geding aan tegen de KNVB om zijn stadionverbod ongedaan te krijgen, maar verloor dit. De Utrechtse rechtbank vond het ondanks de vrijspraak toch aannemelijk dat de man zich zodanig had gedragen dat een stadionverbod gerechtvaardigd was en liet meewegen dat het belang van de bestrijding van voetbalvandalisme zwaarder weegt dan het individuele belang van de supporter I) Geen publiek bij Ajax-feyenoord en feyenoord-Ajax De meerderheid kon zich vinden in de bezinningsperiode, toch werd er ook een belangrijke tegenargument gegeven dat we niet onvermeld willen laten. Supporter S. vond dat de club nu voor hem het besluit had genomen dat hij niet naar rotterdam mag. Naar zijn mening is het de verantwoording van de supporter zelf om te beslissen of de wedstrijd geboycot moet worden. Ajax gaf aan dat het besluit door de vrienden van Carlo met een spontaan applaus is begroet. Mochten er ideeën (1 minuut stilte reservespelers op de tribune zijn over wat er rondom de wedstrijden georganiseerd moet worden, dan kan dit bij Ajax (Michiel Menting) worden doorgegeven. Volgend overleg December 1997. 28

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1997 | | pagina 28