De sfeer in het stadion iedereen vindt de sfeer een stuk beter dan het vorige seizoen. Toch kan het repertoire worden verbeterd, Michael van Praag vroeg of er onder de aanwezigen nog "zangletders" bevonden. Dat bieek niet het geval, alle supporters staarden bedremmeld naar de grond. Dit veranderde nadat Michael van Praag bloedserieus (geen grap voorstelde dat zangleiders op kosten van Ajax een stagereis konden maken naar Engeland, Italië of Spanje. Dit om nieuwe ideeën op te doen. Alle aanwezigen beweerden om het hardst zangleider te zijn, maar helaas daar trapte men niet in. Willen de werkelijke zangleiders zich aanmelden bij Michael van Praag Wat Ajax, en verrassend genoeg enkele supporters aan tafel ook, stoort is het alsmaar weer zingen over de tegenstander en dan met name feyenoord (denk aan het rotterdam is kut lied). Waarom niet proberen zoveel mogelijk liedjes te zingen over de eigen club Verder wordt de opmerking gemaakt dat liederen vaak slecht verstaanbaar zijn, zangleiders doe hier wat aan I (redactie en zorg er dan meteen voor dat het idiote zangtempo weer wat normaler wordt). Nog meer graffiti in het stadion Bij eerder overleg was afgesproken dat bij gebleken succes van de schildering voor de F-Side ook de omloop voor beschildering in aanmerking zou komen. Het gaat dan om het deel van de omloop achter de vakken 125 tot en met 129. Ajax gaat dit met Arena bespreken, wij hopen dat de F-Side winterschilder weer aan de slag kan. Dure bus-combireizen Gebleken is dat de prijzen veel hoger zijn dan noodzakelijk, daarnaast klagen veel supporters erover dat de standaard prijs belachelijk is. Voor de uitwedstrijd naar NEC betaalden supporters die in Arnhem opstapten evenveel als de Amsterdamse Ajax-fan. Ook is voorgesteld dat als een bus-combi verplicht is supporters zelf een bus mogen regelen die dan in de colonne kan meerijden. Ajax zal dit punt verder onderzoeken. Het supportershome Dit is weer verder opgepakt door Ajax, de gemeente Amsterdam en een andere groep supporters. Ook de supportersvereniging is inmiddels aangeschoven als gesprekspartner. Door het bureau van Twijnstra Gudde zal op basis van de eisen die aan het onderkomen worden gesteld een architect worden aangewezen. Deze zal tekeningen maken op basis waarvan een kostencalculatie kan worden gemaakt. Over het tijdstip van oplevering durft niemand meer een uitspraak te doen, belangrijkste punt is dat er na maandenlange stilstand weer schot zit in de zaak. Ontmoetingsplaats voor supporters in het stadion Supporters opperden het idee om op bepaalde plaatsen op de omloop stoelen/tafels neer te zetten zodat zij ook een plaats hadden. Café het Hemeltje is alleen voor certificaathouders toegankelijk. Ajax zal dit punt verder onderzoeken. Het vreselijk irritante deuntje na een doelpunt Verrassend genoeg waren de meningen onder de supporters hierover verdeeld, helaas komen we hier dus niet van af 27

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1997 | | pagina 27