Stichting Meldpunt Discriminatie Amsterdam Haarlem, 17 sept. 1997 Postbus 15514 1001 NA Amsterdam Uw kenmerk: UP1609/97 M.H., Met enige verbazing hebben wij kennis genomen van de bij u ingediende klacht met be trekking tot de negatieve toonzetting van ons blad waar het gaat over feyenoord en specifiek de tekst van het door ons geciteerde supporterslied met de bij u bekende tekst. Naar onze mening hebben de lezers, danwel uw cliënten, de strekking van het geciteerde verhaal niet helemaal begrepen. De Ajax Ster heeft niets anders gedaan dan een aantal nieuwe, door een grote groep Ajax-supporters gezongen, liedjes gepubliceerd. Derhalve willen wij hieraan toevoegen dat wij deze songs niet hebben verzonnen. Anti-feyenoord songs bestaan al zolang er wedstrijden worden gespeeld tussen deze twee ploegen, wie zijn wij dan om dat tegen te houden, danwel te stimuleren? Publiceren wij deze songs niet, dan evengoed worden zij gezongen. Het afdrukken van de tekst in ons blad doet hier niets aan af. Dat dit de onderlinge verhouding tussen de verschillende supporters verenigingen verder onder druk zou zetten, bestrijden wij dan ook. Rivaliteit tussen de verschillende groepen zal altijd blijven bestaan. Als wij, als Ajax-supporters zijnde, alle discriminerende en beledigende songs van alle supporters in Nederland die ons worden toegewenst letterlijk zouden nemen, dan zitten wij wekelijks bij een dergelijk bureau als het uwe. Een kleine greep uit de door ons bezochte wedstrijd in en tegen Utrecht van twee weken geleden: "Wie niet springt, die is een jood", "Schop die joden neer", "Ajax-joden", "Er staat een neus in het doel", etc. Dit is maar een kleine greep uit de door andere supportersgroepen verzonnen liederen. Verder willen wij benadrukken dat wij in het geheel niets van doen hebben met de Ajax- supportersvereniging of welke vereniging dan ook. De Ajax Ster is een onafhankelijk fanzine, gemaakt dóór en vóór een bepaalde supportersgroep die zich kunnen vinden in de berichtgevingen zoals door ons geschreven. Vaak met een kritische en satirische ondertoon, maar zeker niet beledigend en discriminerend. Als de lezers daarover een klacht hebben ingediend, is dat jammer en betreuren wij dan ook. Wij willen uw cliënten dan ook graag verwijzen naar wat andere bladen, zoals Ajax-Life of Ajax-Magazine, waarin geen enkele aanstootgevende, in hun ogen dan, tekst in is geschreven. De teneur van deze bladen zal hun zeker wèl bevallen. Wellicht hebben uw cliënten zich vergist in het aanschaffen van een dergelijk blad als de onze en dachten een programmaboekje in handen te hebben. Hopende hiermee het een en ander te hebben rechtgezet en afwachtend op een reactie,verblijven wij, De DAS-redactie. Naschrift redactie: Tot op heden hebben wij nog geen bericht terug ontvangen, naar aanleiding van deze belachelijke aanklachtl 23

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1997 | | pagina 23