[i i c i n i n a r i e; MELDPUNT AMSTERDAM ,J t c \oo<Hr <d— TICHTING Redactie DAS Postbus 4097 2003 EB Haarlem 4 september 1997 UP 1609/97 Geachte Redactie, Middels dit schrijven vragen wij uw aandacht voor het volgende. 2 Bij het Meldpunt Discriminatie Amsterdam is een klacht ingediend over De Ajax Ster, nummer 8, jaargang 2,19 augustus jl. Lezers hebben zich gestoord aan de negatieve toonzetting in het blad daar waar het gaat over Feyenoord. Cliënten zijn van mening dat een dergelijke berichtgeving de x onderlinge verhouding tussen de verschillende supporters verenigingen verder onder druk zet. Terwijl het juist nu van groot belang is dat de georganiseerde supporters het goede voorbeeld geven. Hun klacht heeft niet alleen betrekking op de teneur van uw blad, maar richt zich in daarnaast specifiek op de tekst van de 'nieuwe song" op pagina 10, zie bijlage. Deze tekst is niet alleen uitermate grof maar tevens discriminerend van karakter. jq Tot zover het relaas van clienten. ro Het Meldpunt Discriminatie Amsterdam is een door de gemeente Amsterdam gesubsidieerde instelling die ten doel heeft het in de openbaarheid brengen en bestrijden van discriminatie. Namens cliënten verzoeken wij u schriftelijk te reageren op bovenstaande klacht. In afwachting van uw reactie, verblijven wij, Hoogachtend, Mw. J.M. Silversmith directeur LACHTBEHANDELING DVIES 22

AJAX ARCHIEF

Fanzine De Ajax Ster (1996-2001) | 1997 | | pagina 22